نقش ارزش‌‌ها در تبیین‌ علّی پدیده‌های تاریخی ـ اجتماعی؛ بازسازی رهیافت پسااثباتی ماکس وبر به علیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جامعه‌شناسی علمی است که به‌علت پدیده‌های اجتماعی می‌پردازد، اما در علوم اجتماعی ماهیت تبیین علی همواره مورد مناقشه بوده است. یکی از اصلی‌ترین نزاع‌‌ها در تبیین علّی پدیده‌های اجتماعی حول نسبت دانش و ارزش است که آیا واجب و ممکن است که دانشمند اجتماعی از ورود ارزش‌های فرهنگی اجتناب کند یا اینکه ارزش‌‌ها از عناصر منطقی تحلیل علّی محسوب می‌شوند؟ در این‌صورت، تحلیل علّی آغشته به ارزش‌‌ها چگونه می‌تواند عینی و برای دیگران معتبر باشد؟ پاسخ کلاسیک‌‌ها و معاصران جامعه‌شناسی و نظریه اجتماعی به امکان «عینیت تحلیل علّی ارز‌ش‌بار» را می‌توان در قالب دو تز رقیب صورت‌بندی نمود. تز اثباتی؛ تحلیل علّی، غیرارزش‌بار و عینی‌ است. تز پسااثباتی؛ تحلیل علّی، ارزش‌بار ولی عینی‌ است. نوشتار حاضر از طریق واکاوی نظریه پسااثباتی علیت وبر استدلال می‌کند که اولاً تحلیل علّی ارزش‌بار است. ثانیاً ارزش‌باری تبیین علّی نه‌تنها مخلّ عینیت نیست که شرط حصول عینیت در علوم اجتماعی است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The role of values in the causal explanation of social historical phenomena; Reconstructing Max Weber's post-positivist approach

نویسنده [English]

  • Mohammad Javad Esmaeili
.
چکیده [English]

Sociology is a science that explains social phenomena. But the nature of causal explanation in the social sciences has always been controversial. One of the main disputes in the causal explanation of social phenomena is about the relationship between knowledge and value, whether it is necessary and possible for the social scientist to avoid the entry of cultural values or whether values are the logical elements of causal analysis. In this case, how can a value-laden causal analysis be objective and valid for others? The response of the classics and contemporaries of sociology and social theory to the possibility of "objectivity of value-based analysis" can be formulated in the form of two competing theses. Positive thesis; Causal analysis is Value-Neutrality and objective. From post-positive; Causal analysis is value-laden but objective. The present paper argues through the analysis of Weber's post-positivist theory that, first; Causal analysis is value-laden. Second; value-laden causal explanation is not only detrimental to objectivity but also a condition for achieving objectivity in the social sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • objective possibility
  • Adequate Causation
  • historical interest
  • value relevance
  • Value Judgment