پنج سال با راهبرد فرهنگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

پنج سال با راهبرد فرهنگ نمایه موضوعی و الفبایی مقالات 20 شماره منتشرشده      با انتشار شماره 20 در زمستان سال گذشته، فصلنامه  راهبرد فرهنگ پنج‌ساله شد. دست‌اندرکاران نشریه در این مدت تلاش داشتند با دقت‌نظر همه‌جانبه در ابعاد محتوایی و شکلی و با برقراری ارتباط گسترده و مؤثر با اساتید و پژوهشگران حوزه‌های متنوع علوم انسانی، مجموعه‌ای وزین، معتبر و خواندنی فراهم کنند. در این راستا به‌نظر می‌رسد پایبندی به اصولی مانند ضابطه‌گرایی، کیفیت‌گرایی، احترام به مخاطب و دادن فرصت مساوی به همه رشته‌های مرتبط و به همه استان‌ها، جایگاه نشریه را در اذهان مخاطبان به‌تدریج ارتقا داده و سرمایه‌ای از اعتماد شکل گرفته است. از این‌رو شکرگزار خداوند بزرگیم و استمرار لطف و یاری او را برای خدمتگزاری بیشتر خواهانیم. در این مقطع، مناسب دیده شد تصویری از این فعالیت پنج‌ساله برای علاقمندان مهیا سازیم. بدین منظور ابتدا فهرست مقالات 20 شماره منتشرشده و سپس نمایه موضوعی و الفبایی مقالات را ملاحظه خواهید نمود. از آنجا که برخی از مقالات، ذیل دو یا سه موضوع جای می‌گیرند، بعضاً تکرارهایی به‌چشم می‌خورد. در فرصت پیش‌‌آمده، خدمتگزاران فصلنامه آمادگی کامل خود را برای پذیرش نقدها و پیشنهادهای سازنده اعلام می‌کنند.