ملاحظات و راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا

چکیده

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیم مهم و پرکاربرد در طیف وسیعی از حوزه‌های علوم اجتماعی است. با وجود اینکه طی دو دهه گذشته این مفهوم از اقبال خوبی در بین محققان برخوردار شده است و حتی وارد گفتگو‌های روزمره و ادبیات مردان سیاست شده است، تأمل در راهبرد‌های ارتقای این نوع سرمایه برای بهره‌مندی از منافع آن چندان توسعه‌یافته نیست. نوشتار حاضر در همین راستا می‌کوشد به این سؤال پاسخ دهد که با اتکاء به چه ملاحظات و راهبردهایی می‌توان به مداخله و مدیریت در سرمایه اجتماعی جامعه ایرانی اندیشید؟ پس از بررسی رویکردهای تئوریک مهم در ارتباط با تعریف و تبیین سرمایه‌ اجتماعی، موضع تحلیلی هم‌افزایی به‌عنوان چارچوبی برای استخراج ملاحظات و توصیه‌های راهبردی مورد استفاده قرار گرفته است. راهبردهای متأثر از این دیدگاه به‌دلیل تأکید همزمان بر ویژگی‌های نهادی و عملکردی دولت و همچنین ویژگی شبکه‌های اجتماعی از حیث درون‌گروهی و یا برون‌گروهی بودن و در نهایت الگوی ارتباط و تعامل این دو بر توصیه‌های سایر دیدگاه‌ها در خصوص ارتقای سرمایه‌ اجتماعی ارجحیت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considerations and Strategies of Enhancing Social Capital

نویسنده [English]

  • Soleiman Pakseresht
Assistant Professor of Sociology Bu Ali Sina University
چکیده [English]

Social capital is an important and popular term in a wide range of social sciences disciplines. Contrary to this common use and its entry in everydaylife conversations and rehtoric of politicians, literature on enhancing social capital for utilizing its benefits is not well-developed. Therefore, the article tries to answer a question regarding considerations and strategies needed for management of social capital in Iran. After analysing and assessing main approaches in terms of their definitions and explanations of social capital, synergy approach is used as a theoretical framework for extracting main strategic suggestions for enhancing social capital. The synergy approach concentrates on both institutional and functional characteristics of the state, social networks and finally on the pattern of intereaction between them. therefore, strategies based on this approach are prefered for the purpose of enhancing social capital.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Enhancing Social Capital
  • Synergy