آسیب‏‌شناسی صنعت بازی‏‌های رایانه‏‌ای در ایران با رویکردی سیستمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده سیاست‏‌پژوهشی و مطالعات راهبردی «حکمت»

چکیده

در این پژوهش، صنعت بازی‏‌های رایانه‏‌ای در ایران بررسی شده و سعی شده تا با تحلیل مشکلات و مسائل این صنعت، به آسیب‏‌شناسی و شناسایی موانع رشد آن پرداخته شود. به این منظور پس از بررسی ادبیات موجود در حوزه نظریات سیستمی، صنعت بازی و وضعیت این صنعت در کشور، به اجمال معرفی شده است. سپس با استفاده از روش‏‌های کیفی مانند مصاحبه و تکنیک دلفی، مسائل صنعت بازی‌های رایانه‌ای از نظر خبرگان این حوزه گردآوری شده و با بهره‌گیری از تحلیل عاملی، یازده مسئله اصلی این صنعت در دو بخش مسائل داخلی و مسائل محیطی شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Pathological Study of Computer Games Industry in Iran Through a Systemic Approach

نویسندگان [English]

  • Javad Javaheri 1
  • Mohammad Vaezinejad 2
1 PhD Student, Media Management, Department of Management, University of Tehran
2 Chairman, Department of Cultural-Social Policy Studies, Hekmat Research Institute for Policy and Strategic Studies
چکیده [English]

This research focuses on studying computer games industry in Iran. Attempts have been made to analyze the problems of this industry to pathologically study and identify hurdles in the way of its growth. Hence, after reviewing the related literature in the field of system theories, game industry and its condition in Iran are briefly introduced. In the next step, the viewpoints of experts of this field were collected through qualitative methods such as interview and Delphi technique and through factor analysis eleven problems of this industry in internal and external environments were identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pathology
  • Computer Games
  • Delphi Technique
  • Systemic Approach
  • Game Industry