دوره و شماره: دوره 8، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 1-220 
4. اصول و روش‌های تعامل با دیگری؛ برگرفته از مبانی انسان‌شناختی مکتب اسلام

صفحه 93-119

محمدشریف طاهرپور؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ خسرو باقری؛ حسن نقی‌زاده


5. ارزش‌های فرزندپروری مادران‌کودکان 3 تا 5 ساله؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

صفحه 121-148

مریم حلی‌ساز؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ فریبا حسنی