کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
بررسی ابعاد تضمین کیفیت و رتبه‌بندی دانشگاهی در آموزش عالی

دوره 15، شماره 58، شهریور 1401، صفحه 127-148

امیر رجائی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ اباصلت خراسانی؛ مرتضی رضائی‌زاده


تحلیلی بر نفوذ سرمایه‌داری آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران با واکاوی اسناد راهبردی کشور

دوره 15، شماره 57، خرداد 1401، صفحه 167-203

سیده گل افروز رمضانی؛ نعمت‌اله عزیزی؛ مریم شفیعی سروستانی


واکاوی چشم‌انداز‌ها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404؛ تحلیلی بر اولویت‌ها و فرصت‌ها

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 223-250

10.22034/jsfc.2020.109871

حمید عبدی؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ محمدرضا نیلی؛ سعید رجایی‌پور


واکاوی سازوکار‌های توسعه بین‌المللی‌سازی نظام آموزش عالی کشور

دوره 12، شماره 45، خرداد 1398، صفحه 153-184

10.22034/jsfc.2019.95593

حامد زمانی‌منش؛ علیرضا عصاره؛ غلامعلی احمدی


مطالعه تطبیقی تجربه فرهنگی تربیت مدرس در ایران و آلمان

دوره 5، شماره 18-17، شهریور 1391، صفحه 7-25

عظیمه‌سادات خاکباز


جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه‌ای و آموزش عالی

دوره 5، شماره 18-17، شهریور 1391، صفحه 187-204

علیرضا عراقیه؛ کورش فتحی واجارگاه