دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1396، صفحه 1-240 
2. مطالعه تجربی روند‌های شکل‌گیری دینداری

صفحه 51-72

فرشید شعبانی؛ علی‌رضا شجاعی‌زند؛ بهاره آروین


6. بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران

صفحه 163-186

پوران خروشی؛ احمدرضا نصر؛ سیدابراهیم میرشاه جعفری؛ نعمت‌الله موسی‌پور


7. فراتحلیل عوامل مؤثر بر اخلاق سازمانی

صفحه 187-211

سیداحمد میرمحمدتبار؛ علی‌اکبر مجدی؛ مریم سهرابی


8. رابطه سبک زندگی اسلامی با هویت اخلاقی و خودکنترلی در نوجوانان

صفحه 213-229

شیما پژوهی‌نیا؛ سیدمحمدحسن فاطمی اردستانی؛ محمود اسلامی؛ معصومه کفیلی یوسف‌آباد