کلیدواژه‌ها = اخلاق پژوهش
تعداد مقالات: 5
2. رعایت اخلاق پژوهش در رساله‌های دکتری؛ مورد مطالعه: گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال‌های 1386 تا 1390

دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 129-152

سمیه بهمن‌آبادی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی


3. تقابل پرنویسی و خوب‌نویسی در تولید علم؛ تحلیلی انتقادی

دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 105-128

سیدحسن اسلامی‌اردکانی


4. مسئله ارجاع به معاصران در اخلاق پژوهش

دوره 3، شماره 9-8، بهار 1389، صفحه 21-38

سیدحسن اسلامی