کلیدواژه‌ها = علوم انسانی
تعداد مقالات: 9
2. راهبرد تعاملی ـ توضیحی در آموزش علوم انسانی

دوره 12، شماره 46، تابستان 1398، صفحه 105-132

10.22034/jsfc.2019.100936

افسانه رحیم‌زاده؛ کیوان بلندهمتان؛ جمال سلیمی


4. نقش علوم انسانی در توسعه عرفی‌گرایی

دوره 8، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 99-124

جمیله علم‌الهدی


5. آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 161-188

نفیسه تقی‌زاده کرمان؛ رضوان حسینقلی‌زاده؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی


6. رعایت اخلاق پژوهش در رساله‌های دکتری؛ مورد مطالعه: گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال‌های 1386 تا 1390

دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 129-152

سمیه بهمن‌آبادی؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی؛ بختیار شعبانی ورکی


8. آسیب‌شناسی روش توسعه علوم انسانی در ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 27-51

محمدتقی ایمان؛ احمد کلاته‌ساداتی


9. درباره فلسفه فرهنگ

دوره 4، شماره 13-12، بهار 1390، صفحه 7-16

علی‌اکبر رشاد