نویسنده = منصور بیرامی
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ سازمانی دانشگاه و ازخودبیگانگی تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف تسلط

دوره 7، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 177-194

منصور بیرامی؛ جواد امانی ساری‌بگلو؛ میرمحمود میرنسب؛ مهسا صالح نجفی