کلیدواژه‌ها = پژوهش ترکیبی
تعداد مقالات: 3
1. طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی

دوره 11، شماره 43، پاییز 1397، صفحه 155-176

10.22034/jsfc.2018.88861

رحمت‌اله مرزوقی؛ جعفر ترک‌زاده؛ مهدی محمدی؛ جعفر جهانی؛ الهام حیدری


3. واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های دولتی؛ طراحی و اعتباریابی یک سنجه پژوهشی

دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 41-70

حسن دانایی‌فرد؛ علیرضا حسن‌زاده؛ زهرا حاجی‌هاشمی