کلیدواژه‌ها = صنایع خلاق
طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران

دوره 12، شماره 45، خرداد 1398، صفحه 131-152

10.22034/jsfc.2019.95596

مهدی شاملی حاجی‌آبادی؛ مهرداد مدهوشی؛ حسنعلی آقاجانی


مواجهه سیاست‌‌‌گذاری فرهنگی با «صنعت فرهنگ» و گذار از آن

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 91-112

مسعود کوثری؛ حسین سرفراز