نویسنده = حسن دانایی‌فرد
تعداد مقالات: 3
2. واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های دولتی؛ طراحی و اعتباریابی یک سنجه پژوهشی

دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 41-70

حسن دانایی‌فرد؛ علیرضا حسن‌زاده؛ زهرا حاجی‌هاشمی


3. تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه

دوره 6، شماره 21، بهار 1392، صفحه 139-171

عادل آذر؛ داود غلامرضایی؛ حسن دانایی‌فرد؛ حمید خداداد حسینی