نویسنده = طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی
آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 161-188

نفیسه تقی‌زاده کرمان؛ رضوان حسینقلی‌زاده؛ طاهره جاویدی کلاته جعفرآبادی