نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش عالی واکاوی چشم‌انداز‌ها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404؛ تحلیلی بر اولویت‌ها و فرصت‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 221-248]
 • آیت‌الله محمدرضا مهدوی‌کنی بازسازی اندیشه آیت‌الله مهدوی‌کنی در تولید علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی؛ از نظر تا تطبیق [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 115-142]
 • آینده‌پژوهی مطالعه‌ ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در افق سال ۱۴۰۴ با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • آینده‌پژوهی بررسی چگونگی تطبیق نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده و مفروضات آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 175-196]
 • آینده فضای مجازی مطالعه‌ ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در افق سال ۱۴۰۴ با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • آینده‌نگاری راهبردی مطالعه‌ ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در افق سال ۱۴۰۴ با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • آینده‌نگاری علم و فنّاوری واکاوی روش‌های ارزیابی مطالعات ملی آینده‌نگاری علم و فنّاوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 37-76]

ا

 • اثبات‌باوری تبیین زمینه‌های اخلاقی برنامه‌ریزی در چارچوب نظریه‌ پسااثبات‌باوری؛ موردپژوهی: برنامه‌های توسعه‌ پنج‌ساله [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • اجتماع فلسفه اجتماعی در قرآن [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 85-118]
 • اجتهاد تفاوت روش‌شناختی فقه سیاسی سنتی و فقه حکومتی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 143-173]
 • اخلاق تبیین زمینه‌های اخلاقی برنامه‌ریزی در چارچوب نظریه‌ پسااثبات‌باوری؛ موردپژوهی: برنامه‌های توسعه‌ پنج‌ساله [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • اخلاق علم و تکنولوژی دوراهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 31-53]
 • اربعین خیر ایرانی ـ خیرِ عراقی؛ مقایسه الگوی فعالیت‌های خیر دینی ایرانیان و عراقیان در آیین پیاده‌روی اربعین [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 7-41]
 • ارزش‌های غیرمعرفتی به‌کارگیری مفهوم «دلیل هنجاری» برای شناخت شکل‌های موجه اثرگذاری ارزش‌ها بر فعالیت علمی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 7-30]
 • ارزش‌های معرفتی به‌کارگیری مفهوم «دلیل هنجاری» برای شناخت شکل‌های موجه اثرگذاری ارزش‌ها بر فعالیت علمی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 7-30]
 • ارزیابی واکاوی روش‌های ارزیابی مطالعات ملی آینده‌نگاری علم و فنّاوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 37-76]
 • ارزیابی علم ارائه چارچوبی برای پایش و ارزیابی نظام ملی علم، فنّاوری و نوآوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 119-154]
 • انسان‌شناسی تاریخی از تاریخ فرهنگ تا تاریخ فرهنگی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 143-170]
 • انسان‌شناسی یاریگری رقابت و نظم اجتماعی؛ نقد جامعه‌‏شناسی گسسته‌‏گرا بر مبنای یافته‏‌های «انسان‌‏شناسی یاریگری» [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 7-38]
 • انقلاب آکادمیک دوم انقلاب آکادمیک دوم و ظهور دانشگاه کارآفرین؛ خوانش واقع‌گرایانه ظرفیت‌ها و محدویت‌های الگوی دانشگاه کارآفرین به‌مثابه موتور نوآوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 77-118]
 • اهمال‌کاری اثربخشی واقعیت درمانی بر اهمال‌کاری و خودنظم‌بخشی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • اومانیسم راهبرد‌های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ بینندگان؛ تحلیل‌ گفتمان پویانمایی لوراکس براساس انگاره هم‌جوارسازی [دوره 13، شماره 52، 1399]

ب

 • برنامه‌ریزی پسااثبات‌باورانه تبیین زمینه‌های اخلاقی برنامه‌ریزی در چارچوب نظریه‌ پسااثبات‌باوری؛ موردپژوهی: برنامه‌های توسعه‌ پنج‌ساله [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • برنامه‌های توسعه تبیین زمینه‌های اخلاقی برنامه‌ریزی در چارچوب نظریه‌ پسااثبات‌باوری؛ موردپژوهی: برنامه‌های توسعه‌ پنج‌ساله [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • بنیادگرایی گستره اجتماعی دین و قلمرو سکولاریسم در دانشگاه: مطالعه موردی دانشجویان ورودی‌های 84-90 دانشگاه صنعتی شریف [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 39-83]

پ

 • پسااثبات‌باوری تبیین زمینه‌های اخلاقی برنامه‌ریزی در چارچوب نظریه‌ پسااثبات‌باوری؛ موردپژوهی: برنامه‌های توسعه‌ پنج‌ساله [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • پویانمایی راهبرد‌های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ بینندگان؛ تحلیل‌ گفتمان پویانمایی لوراکس براساس انگاره هم‌جوارسازی [دوره 13، شماره 52، 1399]

ت

 • تأمین مالی تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 189-220]
 • تاریخ فرهنگ از تاریخ فرهنگ تا تاریخ فرهنگی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 143-170]
 • تاریخ فرهنگی از تاریخ فرهنگ تا تاریخ فرهنگی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 143-170]
 • تجربه دینی خیر ایرانی ـ خیرِ عراقی؛ مقایسه الگوی فعالیت‌های خیر دینی ایرانیان و عراقیان در آیین پیاده‌روی اربعین [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 7-41]
 • تحلیل ساختاری مطالعه‌ ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در افق سال ۱۴۰۴ با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • تحلیل گفتمان راهبرد‌های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ بینندگان؛ تحلیل‌ گفتمان پویانمایی لوراکس براساس انگاره هم‌جوارسازی [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • تحول در علوم انسانی رهیافتی پدیدارشناسانه در واکاوی موانع خلق دانش در علوم انسانی بر پایه ادراک و تجربه زیسته نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 43-77]
 • ترکیب جامعه فلسفه اجتماعی در قرآن [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 85-118]
 • تنوع‌بخشی تأمین مالی تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 189-220]
 • تیموریان تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهاد‌های علمی و فرهنگی دوره تیموری [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 55-79]

ج

 • جامعه فلسفه اجتماعی در قرآن [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 85-118]
 • جامعه‌شناسی علم تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهاد‌های علمی و فرهنگی دوره تیموری [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 55-79]

چ

 • چارچوب پایش ارائه چارچوبی برای پایش و ارزیابی نظام ملی علم، فنّاوری و نوآوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 119-154]
 • چشم‌انداز آموزش عالی واکاوی چشم‌انداز‌ها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404؛ تحلیلی بر اولویت‌ها و فرصت‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 221-248]

ح

 • حقوق زبانی سیاست و برنامه ریزی زبانی: رویکرد میان رشته ای مغفول در حوزه سیاستگذاری های کلان فرهنگی و آموزشی کشور [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 7-35]
 • حقوق مالکیت فکری/ صنعتی تسهیم دارایی‌های فکری حاصل از همکاری‌های تحقیقاتی مشترک: اقتضائات و چالش‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 155-187]

خ

 • خانقاه تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهاد‌های علمی و فرهنگی دوره تیموری [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 55-79]
 • خلق دانش رهیافتی پدیدارشناسانه در واکاوی موانع خلق دانش در علوم انسانی بر پایه ادراک و تجربه زیسته نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 43-77]
 • خودنظم‌بخشی اثربخشی واقعیت درمانی بر اهمال‌کاری و خودنظم‌بخشی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • خیر دینی خیر ایرانی ـ خیرِ عراقی؛ مقایسه الگوی فعالیت‌های خیر دینی ایرانیان و عراقیان در آیین پیاده‌روی اربعین [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 7-41]

د

 • دانشجویان تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 81-114]
 • دانشگاه انقلاب آکادمیک دوم و ظهور دانشگاه کارآفرین؛ خوانش واقع‌گرایانه ظرفیت‌ها و محدویت‌های الگوی دانشگاه کارآفرین به‌مثابه موتور نوآوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 77-118]
 • دانشگاه اسلامی مرجع بازسازی اندیشه آیت‌الله مهدوی‌کنی در تولید علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی؛ از نظر تا تطبیق [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 115-142]
 • دانشگاه امام صادق علیه‌السلام بازسازی اندیشه آیت‌الله مهدوی‌کنی در تولید علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی؛ از نظر تا تطبیق [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 115-142]
 • دانشگاه کارآفرین انقلاب آکادمیک دوم و ظهور دانشگاه کارآفرین؛ خوانش واقع‌گرایانه ظرفیت‌ها و محدویت‌های الگوی دانشگاه کارآفرین به‌مثابه موتور نوآوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 77-118]
 • دانش‌محوری شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • دلیل هنجاری به‌کارگیری مفهوم «دلیل هنجاری» برای شناخت شکل‌های موجه اثرگذاری ارزش‌ها بر فعالیت علمی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 7-30]
 • دوراهی‌های اخلاقی دوراهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 31-53]

ر

 • رسالت آموزش عالی واکاوی چشم‌انداز‌ها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404؛ تحلیلی بر اولویت‌ها و فرصت‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 221-248]
 • رفتار مصرف‌کننده بررسی چگونگی تطبیق نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده و مفروضات آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 175-196]
 • رقابت رقابت و نظم اجتماعی؛ نقد جامعه‌‏شناسی گسسته‌‏گرا بر مبنای یافته‏‌های «انسان‌‏شناسی یاریگری» [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 7-38]
 • رهیافت تلفیقی بازسازی اندیشه آیت‌الله مهدوی‌کنی در تولید علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی؛ از نظر تا تطبیق [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 115-142]
 • روش‌شناسی تفاوت روش‌شناختی فقه سیاسی سنتی و فقه حکومتی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 143-173]
 • رویکرد کیفی از تاریخ فرهنگ تا تاریخ فرهنگی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 143-170]

ز

 • زبان‌های محلی سیاست و برنامه ریزی زبانی: رویکرد میان رشته ای مغفول در حوزه سیاستگذاری های کلان فرهنگی و آموزشی کشور [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 7-35]
 • زیارت خیر ایرانی ـ خیرِ عراقی؛ مقایسه الگوی فعالیت‌های خیر دینی ایرانیان و عراقیان در آیین پیاده‌روی اربعین [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 7-41]

س

 • سازمان دانش‌محور شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • سبک زندگی اسلامی تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و شاخصه‌های عددیِ آن مطابق با سبک زندگی اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 171-198]
 • سکولاریسم گستره اجتماعی دین و قلمرو سکولاریسم در دانشگاه: مطالعه موردی دانشجویان ورودی‌های 84-90 دانشگاه صنعتی شریف [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 39-83]
 • سیاست و برنامه‌ریزی زبانی سیاست و برنامه ریزی زبانی: رویکرد میان رشته ای مغفول در حوزه سیاستگذاری های کلان فرهنگی و آموزشی کشور [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 7-35]
 • سینمای هالیوود راهبرد‌های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ بینندگان؛ تحلیل‌ گفتمان پویانمایی لوراکس براساس انگاره هم‌جوارسازی [دوره 13، شماره 52، 1399]

ش

 • شاخص‌های علم ارائه چارچوبی برای پایش و ارزیابی نظام ملی علم، فنّاوری و نوآوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 119-154]
 • شاخصه‌های عددی شهر تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و شاخصه‌های عددیِ آن مطابق با سبک زندگی اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 171-198]
 • شبکه‌های نوآوری تسهیم دارایی‌های فکری حاصل از همکاری‌های تحقیقاتی مشترک: اقتضائات و چالش‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 155-187]
 • شهر اسلامی تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و شاخصه‌های عددیِ آن مطابق با سبک زندگی اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 171-198]

ص

 • صنعت نفت و گاز تسهیم دارایی‌های فکری حاصل از همکاری‌های تحقیقاتی مشترک: اقتضائات و چالش‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 155-187]

ع

 • عقلانیت نقاد تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهاد‌های علمی و فرهنگی دوره تیموری [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 55-79]
 • علم غیرارزش‌بار به‌کارگیری مفهوم «دلیل هنجاری» برای شناخت شکل‌های موجه اثرگذاری ارزش‌ها بر فعالیت علمی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 7-30]
 • علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی بازسازی اندیشه آیت‌الله مهدوی‌کنی در تولید علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی؛ از نظر تا تطبیق [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 115-142]
 • علوم انسانیِ اسلامی مناسبات «فرهنگ اسلامی» با «علوم انسانی» در تفکر آیت‌الله مرتضی مطهری [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 119-142]

ف

 • فراترکیب شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • فرصت‌های آموزش عالی واکاوی چشم‌انداز‌ها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404؛ تحلیلی بر اولویت‌ها و فرصت‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 221-248]
 • فرهنگ اسلامی مناسبات «فرهنگ اسلامی» با «علوم انسانی» در تفکر آیت‌الله مرتضی مطهری [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 119-142]
 • فرهنگ ملی معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 199-225]
 • فطرت الهیِ انسان مناسبات «فرهنگ اسلامی» با «علوم انسانی» در تفکر آیت‌الله مرتضی مطهری [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 119-142]
 • فقه حکومتی تفاوت روش‌شناختی فقه سیاسی سنتی و فقه حکومتی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 143-173]
 • فقه سیاسی سنتی تفاوت روش‌شناختی فقه سیاسی سنتی و فقه حکومتی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 143-173]
 • فلسفه اجتماعی فلسفه اجتماعی در قرآن [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 85-118]
 • فلسفه تکنولوژی تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهاد‌های علمی و فرهنگی دوره تیموری [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 55-79]
 • فنّاوری و نوآوری ارائه چارچوبی برای پایش و ارزیابی نظام ملی علم، فنّاوری و نوآوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 119-154]

ق

 • قرائت حداقلی از دین گستره اجتماعی دین و قلمرو سکولاریسم در دانشگاه: مطالعه موردی دانشجویان ورودی‌های 84-90 دانشگاه صنعتی شریف [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 39-83]
 • قرائت حداکثری از دین گستره اجتماعی دین و قلمرو سکولاریسم در دانشگاه: مطالعه موردی دانشجویان ورودی‌های 84-90 دانشگاه صنعتی شریف [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 39-83]

ک

 • کتاب خواندن تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 81-114]
 • کنشِ متقابلِ پیوسته رقابت و نظم اجتماعی؛ نقد جامعه‌‏شناسی گسسته‌‏گرا بر مبنای یافته‏‌های «انسان‌‏شناسی یاریگری» [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 7-38]
 • کنشِ متقابلِ گسسته رقابت و نظم اجتماعی؛ نقد جامعه‌‏شناسی گسسته‌‏گرا بر مبنای یافته‏‌های «انسان‌‏شناسی یاریگری» [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 7-38]

ل

 • لا پراسپکتیو مطالعه‌ ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در افق سال ۱۴۰۴ با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 52، 1399]

م

 • مأموریت دانشگاه انقلاب آکادمیک دوم و ظهور دانشگاه کارآفرین؛ خوانش واقع‌گرایانه ظرفیت‌ها و محدویت‌های الگوی دانشگاه کارآفرین به‌مثابه موتور نوآوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 77-118]
 • متون دینی تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و شاخصه‌های عددیِ آن مطابق با سبک زندگی اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 171-198]
 • مرجعیت علمی رهیافتی پدیدارشناسانه در واکاوی موانع خلق دانش در علوم انسانی بر پایه ادراک و تجربه زیسته نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 43-77]
 • مسجد تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و شاخصه‌های عددیِ آن مطابق با سبک زندگی اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 171-198]
 • مصرف بررسی چگونگی تطبیق نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده و مفروضات آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 175-196]
 • مصرف پایدار غذا بررسی چگونگی تطبیق نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده و مفروضات آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 175-196]
 • مطالعات فرافرهنگی هافستد معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 199-225]
 • مطالعات فرهنگی معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 199-225]
 • مطالعه تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 81-114]
 • منشأ اجتماع فلسفه اجتماعی در قرآن [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 85-118]
 • موانع رهیافتی پدیدارشناسانه در واکاوی موانع خلق دانش در علوم انسانی بر پایه ادراک و تجربه زیسته نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 43-77]
 • موردکاوی تسهیم دارایی‌های فکری حاصل از همکاری‌های تحقیقاتی مشترک: اقتضائات و چالش‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 155-187]

ن

 • نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی رهیافتی پدیدارشناسانه در واکاوی موانع خلق دانش در علوم انسانی بر پایه ادراک و تجربه زیسته نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 43-77]
 • نظام آموزش عالی تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 189-220]
 • نظام آموزشی سیاست و برنامه ریزی زبانی: رویکرد میان رشته ای مغفول در حوزه سیاستگذاری های کلان فرهنگی و آموزشی کشور [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 7-35]
 • نظام سیاسی سیاست و برنامه ریزی زبانی: رویکرد میان رشته ای مغفول در حوزه سیاستگذاری های کلان فرهنگی و آموزشی کشور [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 7-35]
 • نظام ملی علم و فنّاوری ارائه چارچوبی برای پایش و ارزیابی نظام ملی علم، فنّاوری و نوآوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 119-154]
 • نظریه ابرتابع رفتار تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 81-114]
 • نظریه به‌هم‌آمیختگیِ نسبی مناسبات «فرهنگ اسلامی» با «علوم انسانی» در تفکر آیت‌الله مرتضی مطهری [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 119-142]
 • نظریه داده‌بنیاد تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 189-220]
 • نظریه فرافرهنگی هافستد معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 199-225]
 • نظریه «کردوکار» بررسی چگونگی تطبیق نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده و مفروضات آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 175-196]
 • نظریه‌های ترکیبی بررسی چگونگی تطبیق نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده و مفروضات آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 175-196]
 • نظریه‌های معناگرا از تاریخ فرهنگ تا تاریخ فرهنگی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 143-170]
 • نظم اجتماعی رقابت و نظم اجتماعی؛ نقد جامعه‌‏شناسی گسسته‌‏گرا بر مبنای یافته‏‌های «انسان‌‏شناسی یاریگری» [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 7-38]
 • نقد نظریه هافستد معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 199-225]
 • نقشبندیه تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهاد‌های علمی و فرهنگی دوره تیموری [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 55-79]
 • نگرش حساس به داوری به‌کارگیری مفهوم «دلیل هنجاری» برای شناخت شکل‌های موجه اثرگذاری ارزش‌ها بر فعالیت علمی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 7-30]
 • نگرش خطی واکاوی روش‌های ارزیابی مطالعات ملی آینده‌نگاری علم و فنّاوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 37-76]
 • نگرش سیستمی واکاوی روش‌های ارزیابی مطالعات ملی آینده‌نگاری علم و فنّاوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 37-76]
 • نهاد‌های علمی و فرهنگی تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهاد‌های علمی و فرهنگی دوره تیموری [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 55-79]
 • نوآوری انقلاب آکادمیک دوم و ظهور دانشگاه کارآفرین؛ خوانش واقع‌گرایانه ظرفیت‌ها و محدویت‌های الگوی دانشگاه کارآفرین به‌مثابه موتور نوآوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 77-118]
 • نوآوری مسئولانه دوراهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 31-53]

و

 • واقعیت درمانی اثربخشی واقعیت درمانی بر اهمال‌کاری و خودنظم‌بخشی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 52، 1399]

ه

 • همجوارسازی راهبرد‌های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ بینندگان؛ تحلیل‌ گفتمان پویانمایی لوراکس براساس انگاره هم‌جوارسازی [دوره 13، شماره 52، 1399]
 • همکاری‌های تحقیقاتی تسهیم دارایی‌های فکری حاصل از همکاری‌های تحقیقاتی مشترک: اقتضائات و چالش‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 155-187]
 • هویت واقعیت‌محور به‌کارگیری مفهوم «دلیل هنجاری» برای شناخت شکل‌های موجه اثرگذاری ارزش‌ها بر فعالیت علمی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 7-30]