اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

عبدالحسین خسروپناه

فلسفه استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

khosropanahdezfuligmail.com

سردبیر

دکتر سید سعیدرضا عاملی

جامعه‌شناسی ارتباطات استاد دانشگاه تهران

ssameliut.ac.ir

جانشین سردبیر

سیدعلیرضا دربندی

عضو شورای سردبیری

darbandi1212gmail.com

اعضای هیات تحریریه

مسعود آذربایجانی

فلسفه دین استاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

mazarbayejanirihu.ac.ir

دکتر اصغر افتخاری

جامعه شناسی سیاسی استاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام

eftekhariasggmail.com

رضا داوری اردکانی

فلسفه استاد گروه فلسفه دانشگاه تهران

rezadavari.ir/
rdavariias.ac.ir

دکتر محمدسعید ذکایی

مطالعات فرهنگی استاد دانشگاه علامه طباطبائی

saeed.zokaeigmail.com

اعظم راودراد

ارتباطات استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

ravadradut.ac.ir

دکتر علیرضا شجاعی‌زند

جامعه‌شناسی دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

shojaeezmodares.ac.ir

موسی عنبری

مطالعات توسعه اجتماعی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

anbariut.ac.ir

حسین کچویان

جامعه‌شناسی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

kachoianut.ac.ir

محمدرضا مخبر دزفولی

استاد دانشگاه تهران

mokhberdut.ac.ir

محمدعلی مظاهری

روان‌شناسی دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی

m-mazaherisbu.ac.ir

احمد واعظی

فلسفه و کلام استاد دانشگاه باقرالعلوم علیه‌السلام

ahmadvaezi.com/
infoahmadvaezi.com