دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، زمستان 1399، صفحه 1-220 
6. شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور

10.22034/jsfc.2021.91500

ابوالقاسم نادری؛ مقصود فراستخواه؛ سیدجلال موسوی خطیر