دوره و شماره: دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 1-228 
شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور

صفحه 163-202

10.22034/jsfc.2021.91500

سیدجلال موسوی خطیر؛ ابوالقاسم نادری؛ مقصود فراستخواه