نمایه نویسندگان

ا

 • ابوالقاسمی، محمود نقش مکانیزم‌های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 183-200]
 • احمدی، سیدمحمد نقش مکانیزم‌های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 183-200]
 • اکبرزاده، فاطمه بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 159-182]
 • امین‌فر، صبورا مقایسه تجربی سنجه دینداری برگرفته از مدل ام. آر. پی. آی. با دوسنجه متداول دیگر [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 53-82]
 • انتظاری، علی بازنمایی فرهنگ کار در کتاب‌های داستانی کودکان [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 205-228]
 • ایزدخواه، روح‌الله ارائه مبنا و چارچوبی برای تدوین نظام کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 141-164]
 • ایزدی، فؤاد جنگ نرم، دموکراسی‌سازی آمریکایی و نظریه امپریالیسم فرهنگی [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 77-105]

ت

 • تابعی، ملیحه پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ؛ بررسی موردی زنان شهر مشهد [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 39-51]

ج

 • جدائیان، مرضیه بازنمایی فرهنگ کار در کتاب‌های داستانی کودکان [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 205-228]
 • جزایری، سیدمسعود جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 7-32]
 • جعفرآقایی، محمدرضا ویژگی های بنیادین شکوفایی تمدن اسلامی؛ تلفیقی بودن و وحدت فرهنگی [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 99-113]
 • جوادی‌یگانه، محمدرضا بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه‌حل‌ها [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 111-134]

ح

 • حاجی‌حیدری، حامد کاوش نظری در کرسی‌های آزاداندیشی [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 61-85]
 • حسامپور، ابوذر به‌سوی پارادایمی جدید از علم؛ تأملی انتقادی در باب ماهیت فراعلمی الگوی دوم تولید علم [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 165-181]

خ

 • خاکپور، عباس سنخ‌شناسی مطالعات فرهنگ سازمانی [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 83-98]
 • خان‌دیزجی، امیرحسین رویکردی انتقادی به پایان‌نامه‌های جامعه‌شناسی در ایران [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 115-140]
 • خوش‌فر، غلامرضا بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 159-182]

د

 • دهقانی، حمید بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 159-182]

ذ

 • ذوالفقاری، ابوالفضل مقایسه تجربی سنجه دینداری برگرفته از مدل ام. آر. پی. آی. با دوسنجه متداول دیگر [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 53-82]

ر

 • ربانی، رسول بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 159-182]
 • رحمانی، جبار ویژگی های بنیادین شکوفایی تمدن اسلامی؛ تلفیقی بودن و وحدت فرهنگی [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 99-113]
 • رستگارخالد، امیر سنجش رابطه جامعه‌پذیری در دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 135-157]
 • رشاد، علی‌اکبر درباره فلسفه فرهنگ [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 7-16]
 • رشید حاجی خواجه‌لو، صالح به‌سوی پارادایمی جدید از علم؛ تأملی انتقادی در باب ماهیت فراعلمی الگوی دوم تولید علم [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 165-181]
 • رشید حاجی خواجه‌لو، صالح نقش مکانیزم‌های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 183-200]
 • روح‌اللهی، مهدی ارائه مبنا و چارچوبی برای تدوین نظام کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 141-164]

س

 • ساعد، نادر نظام بین‌المللی حقوق بشر و جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 55-76]

ش

 • شاه‌ولی، منصور طراحی دو الگوی ارتباطاتی و اطلاع‌رسانی برای آگاه‌سازی تسهیل‌گران روستایی [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 183-204]

ص

 • صفایی مقدم، مسعود مطالعه تحلیلی نهضت معنویت‌گرایی و ارائه رویکردی برای آموزش عالی معنویت‌گرا؛ رویکردی اخلاق‌بنیان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 87-110]

ط

 • طالبان، محمّدرضا برازش تجربی مدل‌های مفهومی ـ ساختاری از دینداری* [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 41-60]

ع

 • عامری، داود درآمدی بر مؤلفه‌های اساسی جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 33-54]
 • عباسی، غلامرضا بررسی فرهنگ سازمانی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 201-216]
 • عبداله‌خانی، علی طراحی الگوی ارزیابیِ نقش و کارکرد طبقه متوسط در امنیت و جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 107-126]
 • علیدوستی، قاسم رهیافت سطح‌شناختی در مطالعه اهداف جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 147-164]

ف

 • فاتح‌راد، مهدی ارائه مبنا و چارچوبی برای تدوین نظام کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 141-164]
 • فاطمی‌امین، زینب بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه‌حل‌ها [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 111-134]
 • فضائلی، احمد گامی برای بهره‌گیری از محتوای دین اسلام در پژوهش‌ دینداری [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 17-40]
 • فولادیان، مجید بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه‌حل‌ها [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 111-134]

ک

 • کاردان، عباس جنگ نرم، دموکراسی‌سازی آمریکایی و نظریه امپریالیسم فرهنگی [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 77-105]
 • کدخدائی، عباسعلی نظام بین‌المللی حقوق بشر و جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 55-76]

م

 • مخبردزفولی، حامد بررسی فرهنگ سازمانی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 201-216]
 • ملاعباسی، محمد کاوش نظری در کرسی‌های آزاداندیشی [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 61-85]
 • ملک‌سعیدی، حمیده طراحی دو الگوی ارتباطاتی و اطلاع‌رسانی برای آگاه‌سازی تسهیل‌گران روستایی [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 183-204]

ن

 • نجاتی‌حسینی، سیدمحمود نسبت «خود ـ دیگری» در گفتمان دعای شیعی؛ پیوند الهیات اجتماعی و فلسفه اجتماعی دعا [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 7-38]
 • نورمحمدی، مرتضی جنگ نرم، فضای سایبر و امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 127-145]

ی

 • یوسفی، علی پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ؛ بررسی موردی زنان شهر مشهد [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 39-51]