دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. تحلیل تأثیرات اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری بر افول سبک زندگی اسلامی در معماری و شهرسازی معاصر ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 بهمن 1399

محمدمنان رئیسی


2. نقش فراشناخت اخلاقی در پیش‌بینی رفتارهای اجتماع‌یار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1398

سید حمداد پارسایی؛ علی تقوایی‌نیا؛ ناصر نوشادی


3. تکنولوژی: عقلانیت و نقدپذیری در برابر رویکرد موجه‌گرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1398

علیرضا منصوری؛ علی پایا؛ صدیقه قیومی


4. به سوی «توسعه غوطه‌ور در اخلاق» (تغییر مسیر آینده برنامه‌ریزی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1398

علی ذکاوتی


5. شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی: مطالعه‌ای فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

زهرا قموشی؛ جواد پورکریمی؛ میترا عزتی


6. معانی‌ بین‌الاذهانی اجتماع محلی در مواجهه با گردشگران جنگ؛ مطالعه موردی مقصدهای راهیان نور در خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

حامد سجادی؛ محسن بدره؛ مهدی دعائی


7. تحلیلی بر نفوذ سرمایه‌داری آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

سیده گل افروز رمضانی؛ نعمت اله عزیزی؛ مریم شفیعی سروستانی


8. معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

مونا چراغی؛ زهرا بی غم؛ عباس ذبیح‌زاده؛ محمدرضا نیک فرجام؛ سجاد توسلی


9. بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده‌های یزدی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

مهناز فرهمند؛ زهرا فلک‌الدین؛ فاطمه تیموری


10. واکاوی رویکردهای مختلف پیوند جهانی‌شدن و بومی‌گرایی و اشارات تربیتی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

محمدشریف طاهرپور؛ افسانه عبدلی


11. مطالعه تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس شادکامی خانواده‌های شاهد و ایثارگر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

کمال کوهی؛ محمد عباس زاده؛ ناهید داداش زاده


12. نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های اجتماعی: مطالعه موردی تشییع جنازه 175 شهید غواص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

سیاوش صلواتیان؛ علیرضا پویا؛ احمد مولایی یگانه؛ مجید سعادتی


13. برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی خانوار شهری و روستایی، رهیافت سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

نجمه نجیب‌زاده؛ عبدالمجید جلائی؛ محسن زاینده‌رودی


14. نقد پیام‌های بازرگانی رسانه ملی از منظر بازاریابی اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1400

فاطمه نوربخش؛ رسول عباسی


15. خوانش بوردیویی تجربه زیسته نابرابری در میدان دانشگاه با تأکید بر خشونت نمادین (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1400

ابراهیم اخلاصی؛ ابوالقاسم فاتحی دهاقانی؛ پرویز حیدرپور


16. فهم عرفی‌شدن کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22034/jsfc.2021.249032.2149

محمدحسین سیاح طاهری؛ اردشیر انتظاری؛ محمدسعید ذکایی


17. باورهای والدگری در نمونه‌ای از مادران ایرانی: یک مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

حمیده زارع بیدکی؛ کارینه طهماسیان؛ شهلا پاکدامن؛ نگار داوری اردکانی


18. رویکرد فازی و شبکه‌ای به سرقت ادبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1400

رحمان شریف‌زاده