دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس شادکامی خانواده‌‌های شاهد و ایثارگر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

کمال کوهی؛ محمد عباس‌زاده؛ ناهید داداش‌زاده


معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

مونا چراغی؛ زهرا بی غم؛ عباس ذبیح‌زاده؛ محمدرضا نیک فرجام؛ سجاد توسلی


بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده‌های یزدی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

مهناز فرهمند؛ زهرا فلک‌الدین؛ فاطمه تیموری


برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی خانوار شهری و روستایی، رهیافت سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

نجمه نجیب‌زاده؛ عبدالمجید جلائی؛ محسن زاینده‌رودی


فهم عرفی‌شدن کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22034/jsfc.2021.249032.2149

محمدحسین سیاح طاهری؛ اردشیر انتظاری؛ محمدسعید ذکایی


تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش‌های سیاستی دوره سازندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/jsfc.2022.319943.2345

مهدی سپهر؛ سیدحسین سراج‌زاده؛ کرم حبیب‌پور گتابی؛ بیژن زارع


شناسایی و ارزیابی ظرفیت‌های صنایع خلاق رسانه‌ای در پیشرفت تولید ملی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22034/jsfc.2021.261654.2182

مجتبی جعفرزاده؛ روح الله رازینی؛ غلامرضا گودرزی


امکان زندگی معنادار در یک جهان موجبیتی با انبساط فزاینده کیهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.22034/jsfc.2022.346873.2417

محمود مختاری