دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش‌های سیاستی دوره سازندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/jsfc.2022.319943.2345

مهدی سپهر؛ سیدحسین سراج‌زاده؛ کرم حبیب‌پور گتابی؛ بیژن زارع


فراترکیب سطوح فرهنگ سازمانی؛ جُستاری برای فرهنگ شایستگی‌محور دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

10.22034/jsfc.2022.258089.2171

فاطمه اردو


تبیین شاخصه‌های پیوست فرهنگی در معماری ساختمان های قضایی بر اساس جهانبینی اسلامی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1401

10.22034/jsfc.2022.167365

محمدهادی کابلی؛ فاطمه بهرامی نژاد