کلیدواژه‌ها = جهانی‌شدن
مصرف و هویت: مطالعه مردم‌شناختی جوانان بازاری شهر بانه

دوره 11، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 45-74

10.22034/jsfc.2018.67056

امید قادرزاده؛ کمال خالق­‌پناه؛ هیوا کریم‌زاده


تأثیر جهانی‌شدن بر دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر نظریه صلح‌سازی

دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 141-161

امیر مسعود شهرام‌نیا؛ نازنین نظیفی نائینی