کلیدواژه‌ها = فرهنگ
معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر

دوره 15، شماره 58، شهریور 1401، صفحه 99-125

مونا چراغی؛ زهرا بی‌غم؛ عباس ذبیح‌زاده؛ محمدرضا نیک فرجام؛ سجاد توسلی


فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 55-80

10.22034/jsfc.2021.141190

زهرا خیری دوست لنگرودی؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ امراله امینی


عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1400، صفحه 7-42

10.22034/jsfc.2021.130379

زهرا مسعودی‌نیا؛ علی رشیدپور؛ رضا ابراهیم‌زاده


تحلیلی بر توانایی همدلی قومی ـ فرهنگی در کلان‌شهر تهران

دوره 11، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 199-219

10.22034/jsfc.2018.67057

سعید شریفی؛ فاطمه خوشنویسان


تأثیرات فقه بر نظام تربیتی

دوره 9، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 113-131

علیرضا اعرافی


روش کشف الگوی اسلامی مهندسی فرهنگی

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 91-118

عبدالکریم بهجت‌پور


ترابط عقل و دین و تأثیر آن بر فرهنگ اسلامی

دوره 6، شماره 23، آذر 1392، صفحه 29-52

عبدالحسین خسروپناه


دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری

دوره 6، شماره 23، آذر 1392، صفحه 53-76

هادی اسماعیلی؛ حسام‌الدین آشنا


درباره فلسفه فرهنگ

دوره 4، شماره 13-12، خرداد 1390، صفحه 7-16

علی‌اکبر رشاد


بررسی فرهنگ سازمانی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان

دوره 4، شماره 13-12، خرداد 1390، صفحه 201-216

حامد مخبردزفولی؛ غلامرضا عباسی


نقش اخلاقی هنر در تعالی فرهنگی

دوره 3، شماره 11-10، آذر 1389، صفحه 163-178

حسن بُلخاری