کلیدواژه‌ها = فلسفه تکنولوژی
تکنولوژی: عقلانیت و نقدپذیری در برابر رویکرد موجه‌گرایانه

دوره 14، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 43-72

10.22034/jsfc.2021.99597

علیرضا منصوری؛ علی پایا؛ صدیقه قیومی


تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهاد‌های علمی و فرهنگی دوره تیموری

دوره 13، شماره 51، آذر 1399، صفحه 55-79

10.22034/jsfc.2020.100944

فاطمه السادات فیروزی؛ عبدالرسول عمادی؛ علیرضا منصوری


شبکه‌های اجتماعی و خلوت انسانی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 63-89

آرش موسوی؛ کیوان الستی


نقد انتقال تکنولوژی از منظر فلسفه تکنولوژی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 137-149

علیرضا منجّمی