کلیدواژه‌ها = فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور

دوره 13، شماره 52، زمستان 1399

10.22034/jsfc.2021.91500

ابوالقاسم نادری؛ مقصود فراستخواه؛ سیدجلال موسوی خطیر