کلیدواژه‌ها = ایران
معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر

دوره 15، شماره 58، شهریور 1401، صفحه 99-125

مونا چراغی؛ زهرا بی‌غم؛ عباس ذبیح‌زاده؛ محمدرضا نیک فرجام؛ سجاد توسلی


کاوش مفهومی و نظری مهندسی اجتماعی

دوره 3، شماره 11-10، آذر 1389، صفحه 91-112

نوروز هاشم‌زهی؛ عباس خلجی؛ حجت کاظمی


بررسی وضعیت هوش‌اخلاقی دانشجویان

دوره 3، شماره 11-10، آذر 1389، صفحه 201-214

حمیدرضا آراسته؛ مصطفی عزیزی‌شمامی؛ علی جعفری‌راد؛ زهره محمدی‌جوزانی