کلیدواژه‌ها = سیاست‌گذاری
نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست‌گذاری و طرح‌ریزی

دوره 9، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 7-41

عبدالحسین خسروپناه؛ صالحه یزدانی‌فر


فن‌سالاری در سیاست‌گذاریِ علم و تکنولوژی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 25-43

علیرضا منصوری


رابطه علم و فنّاوری از منظر سیاست‌گذاری، آموزش مهندسی و حوزه عمومی

دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 45-61

علی چاپرک؛ حجت‌الله حاجی‌حسینی