نویسنده = محمدرضا حسن‌زاده توکلی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی دانشجویان

دوره 9، شماره 33، بهار 1395، صفحه 117-153

فاطمه قابضی؛ شهلا پاکدامن؛ جلیل فتح‌آبادی؛ محمدرضا حسن‌زاده توکلی