دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، بهار 1397، صفحه 1-228 
1. آسیب‌شناسی سیستماتیک نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور؛ کاربرد «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی‌نفعان»

صفحه 7-44

سیدسپهر قاضی‌نوری؛ سیاوش ملکی‌فر؛ سید محمدامین قانعی‌راد؛ آرش موسوی


2. مصرف و هویت: مطالعه مردم‌شناختی جوانان بازاری شهر بانه

صفحه 45-74

امید قادرزاده؛ کمال خالق­‌پناه؛ هیوا کریم‌زاده