دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، آذر 1395، صفحه 1-276 
4. تبیین شرط‌بندی‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز

صفحه 115-148

اکبر علیوردی‌نیا؛ سعید کبیری؛ محمدمهدی رحمتی؛ سیده‌معصومه شادمنفعت


7. گونه‌شناسی معنویت‌گرایان جدید

صفحه 203-233

ابوتراب طالبی؛ صدیقه رمضانی تمیجانی