دوره و شماره: دوره 4، شماره 13-12، خرداد 1390، صفحه 1-228 
4. کاوش نظری در کرسی‌های آزاداندیشی

صفحه 61-85

حامد حاجی‌حیدری؛ محمد ملاعباسی


6. بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه‌حل‌ها

صفحه 111-134

محمدرضا جوادی‌یگانه؛ زینب فاطمی‌امین؛ مجید فولادیان


8. بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان

صفحه 159-182

حمید دهقانی؛ فاطمه اکبرزاده؛ غلامرضا خوش‌فر؛ رسول ربانی


9. نقش مکانیزم‌های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش

صفحه 183-200

محمود ابوالقاسمی؛ صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ سیدمحمد احمدی