دوره و شماره: دوره 2، شماره 7، آذر 1388، صفحه 1-176 
4. رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت در جهاد دانشگاهی

صفحه 75-101

ابوالفضل کزازی؛ سیدحبیب‌اله طباطبائیان؛ حمیدرضا طیبی؛ رضا انصاری


7. دانشجویان و معنای تحصیل

صفحه 147-165

علی عیسی‌زادگان؛ محمد حسنی؛ لیلا احمدیان