دوره و شماره: دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 1-232 
4. سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران

صفحه 103-147

10.22034/jsfc.2020.91497

آرش حسن‌پور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی