نمایه نویسندگان

آ

 • آروین، بهاره مطالعه تجربی روند‌های شکل‌گیری دینداری [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 51-72]
 • آشنا، حسام الدین واکاوی نظریه فرهنگی «سپهرنشانه‌ای» یوری لوتمان و کاربست آن در زمینه تحلیل مناسبات میان دین و سینما [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 73-96]

ا

 • اردکانی‌فرد، زهرا گونه‌شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی در شبکه اجتماعی فیس‌‌بوک [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 129-158]
 • اسلامی، محمود رابطه سبک زندگی اسلامی با هویت اخلاقی و خودکنترلی در نوجوانان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 213-229]
 • امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد تصویر از خود: برساختی انتقادی ـ ایده‌آلیستی از هویت ملی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دکترای دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-162]
 • امیرکانیان، مریم تأثیر مطالعه کتاب‏‌های‌ معنوی و حماسی بر ارزش‌های‌ اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 183-211]

ب

 • بخشی، حامد گونه‌شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی در شبکه اجتماعی فیس‌‌بوک [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 129-158]
 • بهروان، حسین موجه‌سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 41-69]

پ

 • پاکتچی، احمد واکاوی نظریه فرهنگی «سپهرنشانه‌ای» یوری لوتمان و کاربست آن در زمینه تحلیل مناسبات میان دین و سینما [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 73-96]
 • پژوهی‌نیا، شیما رابطه سبک زندگی اسلامی با هویت اخلاقی و خودکنترلی در نوجوانان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 213-229]
 • پورمحمدی، مژده بررسی تقابل دو رویکرد مشروعیت‌‌بخش و مشروعیت‌‌زدا در سینمای ایران (1392-1390) [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 7-46]

ت

 • تابعی، ملیحه پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهد [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 71-94]
 • تقدسی، معصومه مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت‌های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 97-122]

ج

چ

 • چیت‌سازیان، علیرضا ابعاد و مؤلفه‌‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 97-124]

ح

 • حیدریان، سعید نقش تعدیل‌کننده ارزش‌های فرهنگی در رابطه عدالت با رفتار‌های انحرافی [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 181-210]

خ

 • خاکسارفرد، عطیه فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از حضور در مجالس مذهبیِ زنانه [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 165-183]
 • خروشی، پوران بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-186]

ذ

 • ذبیح‌زاده، عباس مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت‌های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 97-122]
 • ذوالفقاری، ابوالفضل بررسی تقابل دو رویکرد مشروعیت‌‌بخش و مشروعیت‌‌زدا در سینمای ایران (1392-1390) [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 7-46]

ر

 • ربانی، علی تصویر از خود: برساختی انتقادی ـ ایده‌آلیستی از هویت ملی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دکترای دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-162]
 • رستمی، محبوبه بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشه زن؛ کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 85-206]
 • رضوی‌زاده، ندا موجه‌سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 41-69]

ز

 • زائری، قاسم تباریابی رخدادِ «انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها»؛ بر مبنای همسویی انتقادی روند‌های کلان فرهنگی دوره ماقبل انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 7-50]
 • زرندی، مرجان زنان و برساخت اجتماعی تعهد زناشویی؛ مورد مطالعه: شهر اصفهان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 127-163]

س

 • سرفراز، حسین واکاوی نظریه فرهنگی «سپهرنشانه‌ای» یوری لوتمان و کاربست آن در زمینه تحلیل مناسبات میان دین و سینما [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 73-96]
 • سعیدی، علی‌اصغر موجه‌سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 41-69]
 • سعیدی‌رضوانی، محمود تأثیر مطالعه کتاب‏‌های‌ معنوی و حماسی بر ارزش‌های‌ اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 183-211]
 • سهرابی، مریم فراتحلیل عوامل مؤثر بر اخلاق سازمانی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 187-211]
 • سوری، صدیقه فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از حضور در مجالس مذهبیِ زنانه [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 165-183]

ش

 • شجاعی‌زند، علی‌رضا مطالعه تجربی روند‌های شکل‌گیری دینداری [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 51-72]
 • شریف‌زاده، حکیمه‌السادات بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 159-180]
 • شعبانی، فرشید مطالعه تجربی روند‌های شکل‌گیری دینداری [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 51-72]
 • شفیع‌زاده حور، صداقت بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار شهری و روستایی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 73-96]
 • شکری، امید مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت‌های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 97-122]

ص

 • صادقی، منصوره‌السادات رابطه میان سطوح متفاوت روابطِ پیش از ازدواج و نگرش والدین به آن با میزان سازگاری زناشویی زوجین [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 101-125]
 • صدیق اورعی، غلامرضا پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهد [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 71-94]
 • صلواتیان، سیاوش شناسایی و طبقه‌بندی آسیب‌‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از مصرف سریال‌‌های ماهواره‌ای با استفاده از روش فراترکیب [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 157-182]

ط

 • طالبان، محمدرضا بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار شهری و روستایی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 73-96]
 • طالبان، محمدرضا مهندسی اجتماعی، احیاگر جامعه‌شناسی؛ دیدگاه جاناتان ترنر [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 7-35]

ع

 • عدلی‌پور، صمد بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 159-180]
 • علیوردی‌نیا، اکبر جامعه‌شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک؟ [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 37-70]

ف

 • فاطمی اردستانی، سیدمحمدحسن رابطه سبک زندگی اسلامی با هویت اخلاقی و خودکنترلی در نوجوانان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 213-229]
 • فرزبد، محمدمهدی جامعه‌شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک؟ [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 37-70]

ق

 • قادرزاده، امید جوانان و روابط پیش از ازدواج؛ مطالعه کیفی زمینه‌ها، تعاملات و پیامد‌های آن [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-40]
 • قلی‌پور، حسین ابعاد و مؤلفه‌‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 97-124]
 • قندهاریون، عَذرا بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشه زن؛ کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 85-206]

ک

 • کفیلی یوسف‌آباد، معصومه رابطه سبک زندگی اسلامی با هویت اخلاقی و خودکنترلی در نوجوانان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 213-229]
 • کوثری، مسعود واکاوی نظریه فرهنگی «سپهرنشانه‌ای» یوری لوتمان و کاربست آن در زمینه تحلیل مناسبات میان دین و سینما [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 73-96]
 • کیانپور، مسعود زنان و برساخت اجتماعی تعهد زناشویی؛ مورد مطالعه: شهر اصفهان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 127-163]

گ

 • گل‌پرور، محسن نقش تعدیل‌کننده ارزش‌های فرهنگی در رابطه عدالت با رفتار‌های انحرافی [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 181-210]

م

 • مجدی، علی‌اکبر فراتحلیل عوامل مؤثر بر اخلاق سازمانی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 187-211]
 • محمدعلیزاده، حاجیه تباریابی رخدادِ «انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها»؛ بر مبنای همسویی انتقادی روند‌های کلان فرهنگی دوره ماقبل انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 7-50]
 • محمدی، حسین جوانان و روابط پیش از ازدواج؛ مطالعه کیفی زمینه‌ها، تعاملات و پیامد‌های آن [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-40]
 • محمدی، فردین جوانان و روابط پیش از ازدواج؛ مطالعه کیفی زمینه‌ها، تعاملات و پیامد‌های آن [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-40]
 • محمدی، فردین تحلیل خوانش‌‌ زنان از سریال‌‌‌‌های‌ ماهواره‌ای ‌فارسی‌زبان؛ مورد مطالعه: زنان شهر سنندج [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 47-72]
 • مختاری، مریم هرزه‌نگاری و فراواقعیت؛ مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه‌نگاری [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 71-99]
 • مختاریان‌پور، مجید طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست‌های فرهنگی کشور [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 95-128]
 • مسعودنیا، حسین تصویر از خود: برساختی انتقادی ـ ایده‌آلیستی از هویت ملی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دکترای دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-162]
 • مظاهری، محمدعلی رابطه میان سطوح متفاوت روابطِ پیش از ازدواج و نگرش والدین به آن با میزان سازگاری زناشویی زوجین [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 101-125]
 • مظاهری، محمدعلی مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت‌های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 97-122]
 • ملک‌احمدی، حکیمه هرزه‌نگاری و فراواقعیت؛ مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه‌نگاری [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 71-99]
 • ملک‌عسگر، سعاده رابطه میان سطوح متفاوت روابطِ پیش از ازدواج و نگرش والدین به آن با میزان سازگاری زناشویی زوجین [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 101-125]
 • منطقی، مرتضی نقش الگو‌های جهادی در تعمیق ریشه‌های هویتی جوانان [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 123-155]
 • مهرابی کوشکی، راضیه تصویر از خود: برساختی انتقادی ـ ایده‌آلیستی از هویت ملی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دکترای دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-162]
 • مهرام، بهروز تأثیر مطالعه کتاب‏‌های‌ معنوی و حماسی بر ارزش‌های‌ اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 183-211]
 • موسی‌پور، نعمت‌الله بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-186]
 • میرشاه جعفری، سیدابراهیم بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-186]
 • میرمحمدتبار، سیداحمد فراتحلیل عوامل مؤثر بر اخلاق سازمانی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 187-211]
 • میرمحمدتبار، سیداحمد بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 159-180]

ن

 • نصر، احمدرضا بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-186]

ه

 • هاشمیان‌فر، سیدعلی زنان و برساخت اجتماعی تعهد زناشویی؛ مورد مطالعه: شهر اصفهان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 127-163]

ی

 • یاوری، بهنام شناسایی و طبقه‌بندی آسیب‌‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از مصرف سریال‌‌های ماهواره‌ای با استفاده از روش فراترکیب [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 157-182]
 • یوسفی، علی موجه‌سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 41-69]
 • یوسفی، علی پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهد [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 71-94]