نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم‌زاده، رضا عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • ابوالقاسمی، محمود طراحی مدل رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی و تعیین ضریب اهمیت عامل‌های مدل رتبه‌بندی به روش AHP؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • اخلاصی، ابراهیم خوانش بوردیویی تجربه‌زیسته نابرابری در میدان دانشگاه با تأکید بر خشونت نمادین؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 7-42]
 • اسلامی هرندی، زینت هنجاریابی پرسش‌نامه عملکرد خانواده بلوم در میان زنان و مردان متأهل اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • امینی، امراله فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 55-80]
 • امینی، محمد موانع و چالش‌های فرهنگ نقد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی؛ واکاوی تجارب زیسته دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1400]

ب

 • بدره، محسن معانی‌ بین‌الاذهانی اجتماع محلی در مواجهه با گردشگران جنگ؛ مطالعه موردی مقصدهای راهیان نور در خوزستان [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 81-110]

پ

 • پارسایی، سید حمداد نقش فراشناخت اخلاقی در پیش‌بینی رفتارهای اجتماع‌یار [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 33-53]
 • پایا، علی تکنولوژی: عقلانیت و نقدپذیری در برابر رویکرد موجه‌گرایانه [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 43-72]
 • پورکریمی، جواد شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 161-190]

ت

 • تقوایی‌نیا، علی نقش فراشناخت اخلاقی در پیش‌بینی رفتارهای اجتماع‌یار [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 33-53]
 • تمیزی‌فر، ریحانه آسیب‌شناسی فرایند تولید و توزیع محصولات قرآنی کودک در بازار [دوره 14، شماره 53، 1400]

ج

 • جعفریان، مجید آسیب‌شناسی فرایند تولید و توزیع محصولات قرآنی کودک در بازار [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • جعفری هرندی، رضا هنجاریابی پرسش‌نامه عملکرد خانواده بلوم در میان زنان و مردان متأهل اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1400]

ح

 • حیدرپور، پرویز خوانش بوردیویی تجربه‌زیسته نابرابری در میدان دانشگاه با تأکید بر خشونت نمادین؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 7-42]

خ

د

 • داوری، حسین فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد: سنجش نگرش معلمان زبان انگلیسی به محتوای فرهنگی کتاب‌های نونگاشت در برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 7-32]
 • دعائی، مهدی معانی‌ بین‌الاذهانی اجتماع محلی در مواجهه با گردشگران جنگ؛ مطالعه موردی مقصدهای راهیان نور در خوزستان [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 81-110]

ذ

 • ذکاوتی قراگزلو، علی به سوی توسعه غوطه‌ور در اخلاق؛ تغییر مسیر آینده برنامه‌ریزی [دوره 14، شماره 54، 1400]

ر

 • رئیسی، محمدمنان تحلیل تأثیرات اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری بر افول سبک زندگی اسلامی در معماری و شهرسازی معاصر ایران [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 73-101]
 • رشیدپور، علی عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]

س

 • سجادی، حامد معانی‌ بین‌الاذهانی اجتماع محلی در مواجهه با گردشگران جنگ؛ مطالعه موردی مقصدهای راهیان نور در خوزستان [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 81-110]

ش

ص

 • صادقی، رسول بستر فرهنگی و تفاوت‌‌‌‌های محله‌ایِ باروری در کلان‌‌شهر تهران [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 143-159]
 • صفری فارفار، رحیم طراحی مدل رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی و تعیین ضریب اهمیت عامل‌های مدل رتبه‌بندی به روش AHP؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]

ط

 • طاهرپور، محمدشریف واکاوی رویکردهای مختلف درباره پیوند جهانی‌شدن و بومی‌گرایی و اشارات تربیتی آن [دوره 14، شماره 53، 1400]

ع

 • عباسی، رسول نقد پیام‌های بازرگانی رسانه ملی از منظر بازاریابی اسلامی [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 161-190]
 • عبدلی، افسانه واکاوی رویکردهای مختلف درباره پیوند جهانی‌شدن و بومی‌گرایی و اشارات تربیتی آن [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • عزتی، میترا شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 161-190]
 • علوی مقدم، سید بهنام فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد: سنجش نگرش معلمان زبان انگلیسی به محتوای فرهنگی کتاب‌های نونگاشت در برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 7-32]

ف

 • فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم خوانش بوردیویی تجربه‌زیسته نابرابری در میدان دانشگاه با تأکید بر خشونت نمادین؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 7-42]
 • فراستخواه، مقصود طراحی مدل رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی و تعیین ضریب اهمیت عامل‌های مدل رتبه‌بندی به روش AHP؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • فیروزیان پوراصفهانی، آیدا فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد: سنجش نگرش معلمان زبان انگلیسی به محتوای فرهنگی کتاب‌های نونگاشت در برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 7-32]
 • فیروزیان پوراصفهانی، آیلین فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد: سنجش نگرش معلمان زبان انگلیسی به محتوای فرهنگی کتاب‌های نونگاشت در برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 7-32]

ق

 • قموشی، زهرا شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 161-190]
 • قیومی، صدیقه تکنولوژی: عقلانیت و نقدپذیری در برابر رویکرد موجه‌گرایانه [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 43-72]

ک

 • کرشی، میثم ترسیم فرآیند نوآوری در مراکز تحقیقاتی علوم انسانی؛ مطالعه موردی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام [دوره 14، شماره 55، 1400]

ل

 • لبافی، سمیه آسیب‌شناسی فرایند تولید و توزیع محصولات قرآنی کودک در بازار [دوره 14، شماره 53، 1400]

م

 • مؤمنی، فرشاد فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 55-80]
 • محمدی، فردین تبیین جامعه‌شناختی رابطه عادت‌واره و خرید کالاهای ورزشی خارجی ؛ مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی خارجی شهر سنندج [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 123-142]
 • مسعودی‌نیا، زهرا عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • ملکی، علی تبیین جامعه‌شناختی رابطه عادت‌واره و خرید کالاهای ورزشی خارجی ؛ مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی خارجی شهر سنندج [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 123-142]
 • منصوری، علیرضا تکنولوژی: عقلانیت و نقدپذیری در برابر رویکرد موجه‌گرایانه [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 43-72]

ن

 • نجفی اوریمی، علیرضا ترسیم فرآیند نوآوری در مراکز تحقیقاتی علوم انسانی؛ مطالعه موردی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام [دوره 14، شماره 55، 1400]
 • نظرمنصوری، علی تحلیلی بر عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری دانشگاهی دانشجویان؛ مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • نوربخش، فاطمه نقد پیام‌های بازرگانی رسانه ملی از منظر بازاریابی اسلامی [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 161-190]
 • نوروزی، خلیل ترسیم فرآیند نوآوری در مراکز تحقیقاتی علوم انسانی؛ مطالعه موردی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام [دوره 14، شماره 55، 1400]
 • نوشادی، ناصر نقش فراشناخت اخلاقی در پیش‌بینی رفتارهای اجتماع‌یار [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 33-53]
 • نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم طراحی مدل رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی و تعیین ضریب اهمیت عامل‌های مدل رتبه‌بندی به روش AHP؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]

ه

 • همتی، رضا تحلیلی بر عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری دانشگاهی دانشجویان؛ مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی [دوره 14، شماره 53، 1400]

ی

 • یزدخواستی، بهجت تحلیلی بر عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری دانشگاهی دانشجویان؛ مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی [دوره 14، شماره 53، 1400]