نمایه نویسندگان

آ

 • آقابابایی، احسان سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 103-147]
 • آقاجانی، حسنعلی طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 131-152]

ا

 • احمدی، غلامعلی واکاوی سازوکار‌های توسعه بین‌المللی‌سازی نظام آموزش عالی کشور [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 153-184]
 • اخلاصی، ابراهیم مطالعه جامعه‌شناختی عادت‌واره‌های متعارض با الزامات نهادی علم در پژوهش‌های علوم انسانی [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 7-48]
 • اسماعیلی، محمدجواد علامه طباطبایی و تکوین دال آزادی در گفتمان انقلاب اسلامی 57 ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 41-69]

ب

 • بلندهمتان، کیوان راهبرد تعاملی ـ توضیحی در آموزش علوم انسانی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 105-132]
 • بیاتی، محمد حسین عناصر انسان‌شناسی نظام‌سازی فقهی؛ با تأکید برآراء آیت‌الله سیدمحمد باقر صدر [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 195-223]

چ

 • چاپرک، علی معرفی چارچوبی جدید برای معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی: معرفت‌شناسی اجتماعی؛ با تأکید بر نقد و بررسی آراء وندل بل [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 49-70]

ح

 • حجتی، نگین شناسایی نشانگرهای برنامه‌ریزی فرهنگی در شهرهای ایران؛ بازنمایی نقش طراحی شهری در برنامه‌ریزی فرهنگی [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 171-193]
 • حدادی، علیرضا پیگیری انواع نسبی‌گرایی در اندیشه حسین کچویان [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 61-95]
 • حرفتی سبحانی لیل ابادی، محمد تحلیل محتوای کتاب‌های دوره متوسطه اول برحسب میزان توجه به مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی در سال تحصیلی 95-96 [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 165-196]
 • حسن‌پور، آرش سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 103-147]
 • حیدری، سمیرا بررسی ظرفیت تأثیرگذاری بازی‌های رایانه‌ای خشن بر عملکرد اخلاقی کاربران، براساس مدل رست ـ ناروائز [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 133-164]

ذ

 • ذوالفقارزاده، محمدمهدی معرفی چارچوبی جدید برای معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی: معرفت‌شناسی اجتماعی؛ با تأکید بر نقد و بررسی آراء وندل بل [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 49-70]

ر

 • ربانی، علی سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 103-147]
 • رحمتی زنجان‌طلب، فرشاد طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی ایران و استرالیا [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 187-222]
 • رحیم‌زاده، افسانه راهبرد تعاملی ـ توضیحی در آموزش علوم انسانی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 105-132]
 • رستگار، یاسر مطالعه جامعه‌شناختی عادت‌واره‌های متعارض با الزامات نهادی علم در پژوهش‌های علوم انسانی [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 7-48]
 • رضائی، منیره تحلیل و تبیین کارکرد‌های اخلاقی دانشگاه در دوران معاصر [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 109-126]
 • رضایی، علی‌اکبر طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی ایران و استرالیا [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 187-222]
 • رضایی، محمد سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 103-147]
 • ریسمانچی، ناهید تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای انحرافی دانشجویان [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 97-130]

ز

 • زاده‌محمدی، علی روان‌شناسی وحدت‌مدار: رویکردی بومی درتبیین ساختار روان‌وحدانی انسان [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 149-170]
 • زمانی‌مقدم، افسانه طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی ایران و استرالیا [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 187-222]
 • زمانی‌منش، حامد واکاوی سازوکار‌های توسعه بین‌المللی‌سازی نظام آموزش عالی کشور [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 153-184]
 • زیباکلام، فاطمه نولیبرالیسم و خیزش «پاسخگویی» در دانشگاه؛ تأملی بر تلقی دانشگاه به‌عنوان نهاد «شبه بازار» [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 127-149]

س

 • ساعدی، رسول درک مفهوم پژوهشگری از دیدگاه اعضای هیئت علمی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 29-60]
 • سعدی، حسین‌علی عناصر انسان‌شناسی نظام‌سازی فقهی؛ با تأکید برآراء آیت‌الله سیدمحمد باقر صدر [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 195-223]
 • سلیمی، جمال راهبرد تعاملی ـ توضیحی در آموزش علوم انسانی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 105-132]

ش

ص

 • صادقی فسایی، سهیلا واکاوی مسائل اجتماعی نوظهور در روابط نظارتی والدین و نوجوانان با توجه به فنّاوری‌های جدید [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 71-102]
 • صالحی امیری، سید رضا طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی ایران و استرالیا [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 187-222]
 • صفارحیدری، حجت نقدی هستی‌شناختی بر فراروایت کیفیت به‌مثابه کارآمدی در آموزش عالی ایران [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 81-107]

ط

 • طالبان، محمدرضا تورش مطلوبیت اجتماعی در پیمایش‌های اجتماعی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 7-27]
 • طالبی طادی، بهنام عناصر انسان‌شناسی نظام‌سازی فقهی؛ با تأکید برآراء آیت‌الله سیدمحمد باقر صدر [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 195-223]
 • طرقی، جعفر بررسی تحلیلی ابعاد و مؤلفه‌های دانشگاه‌پژوهی: ارائه الگوی تلفیقی دانشگاه‌پژوهی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 197-223]

ع

 • عارفی، محبوبه بررسی تحلیلی ابعاد و مؤلفه‌های دانشگاه‌پژوهی: ارائه الگوی تلفیقی دانشگاه‌پژوهی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 197-223]
 • عرفان‌منش، ایمان واکاوی مسائل اجتماعی نوظهور در روابط نظارتی والدین و نوجوانان با توجه به فنّاوری‌های جدید [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 71-102]
 • عصاره، علیرضا واکاوی سازوکار‌های توسعه بین‌المللی‌سازی نظام آموزش عالی کشور [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 153-184]
 • علیوردی‌نیا، اکبر تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای انحرافی دانشجویان [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 97-130]

ق

 • قائدی، یحیی فلسفه برنامه درسی آموزش عالی: پیشنهاد چهارچوبی برای فلسفه‌ورزی [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 33-52]
 • قاسمی، وحید سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 103-147]
 • قانعی‌راد، سید محمدامین معرفی چارچوبی جدید برای معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی: معرفت‌شناسی اجتماعی؛ با تأکید بر نقد و بررسی آراء وندل بل [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 49-70]

م

 • محمدی، حمداله نولیبرالیسم و خیزش «پاسخگویی» در دانشگاه؛ تأملی بر تلقی دانشگاه به‌عنوان نهاد «شبه بازار» [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 127-149]
 • محمدی چابکی، رضا فلسفه آموزش عالی: ماهیت و قلمرو [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 7-32]
 • مدهوشی، مهرداد طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 131-152]
 • مرجائی، سیدهادی بررسی تحلیلی ابعاد و مؤلفه‌های دانشگاه‌پژوهی: ارائه الگوی تلفیقی دانشگاه‌پژوهی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 197-223]
 • منجمی، علیرضا «گزینش نظریه» از دیدگاه تامس کوهن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 71-103]
 • موسوی مهر، سیدمحمدمهدی نقادی بنیان‌‌های پژوهش در دوره مدرن از منظر هایدگر [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 53-79]

ن

 • نعمتی، سمیه درک مفهوم پژوهشگری از دیدگاه اعضای هیئت علمی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 29-60]
 • نعمتی مهر، مرجان‌السادات شناسایی نشانگرهای برنامه‌ریزی فرهنگی در شهرهای ایران؛ بازنمایی نقش طراحی شهری در برنامه‌ریزی فرهنگی [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 171-193]
 • نیک‌رای، حسین «گزینش نظریه» از دیدگاه تامس کوهن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 71-103]

و

 • وجدانی، فاطمه بررسی ظرفیت تأثیرگذاری بازی‌های رایانه‌ای خشن بر عملکرد اخلاقی کاربران، براساس مدل رست ـ ناروائز [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 133-164]

ی

 • یمنی دوزی سرخابی، محمد بررسی تحلیلی ابعاد و مؤلفه‌های دانشگاه‌پژوهی: ارائه الگوی تلفیقی دانشگاه‌پژوهی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 197-223]