نمایه نویسندگان

آ

 • آذر، عادل تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 139-171]
 • آذربایجانی، مسعود کاستی‌های دانش روان‌شناسی در ایران [دوره 5، شماره 19، 1391، صفحه 7-26]
 • آراسته، حمیدرضا بررسی وضعیت هوش‌اخلاقی دانشجویان [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 201-214]
 • آراسته، حمیدرضا بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 203-219]
 • آراستی، محمدرضا تسهیم دارایی‌های فکری حاصل از همکاری‌های تحقیقاتی مشترک: اقتضائات و چالش‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 155-187]
 • آروین، بهاره مطالعه تجربی روند‌های شکل‌گیری دینداری [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 51-72]
 • آزادگان، ابراهیم حمایت مبنایی ادیان توحیدی از علم مدرن [دوره 8، شماره 32، 1394، صفحه 7-29]
 • آشنا، حسام‌الدین دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 53-76]
 • آشنا، حسام الدین واکاوی نظریه فرهنگی «سپهرنشانه‌ای» یوری لوتمان و کاربست آن در زمینه تحلیل مناسبات میان دین و سینما [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 73-96]
 • آقابابایی، احسان سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 103-147]
 • آقاجانی، حسنعلی مدل علّی تعیین اثرات ویژگی­‌های شخصی بر کارآفرینی [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 179-200]
 • آقاجانی، حسنعلی طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 131-152]
 • آقاحسینی، علیرضا تحلیل و نقد گفتمان هایدگری فردید [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 85-104]
 • آقاگل‌زاده، فردوس جهانی‌شدن و گسترش زبان انگلیسی؛ ضرورت‌ها و الزامات بهره‌گیری از رویکرد انتقادی در مواجهه با زبان انگلیسی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 179-203]

ا

 • ابراهیم‌زاده، رضا عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • ابوالقاسمی، محمود نقش مکانیزم‌های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 183-200]
 • ابوالقاسمی، محمود طراحی مدل رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی و تعیین ضریب اهمیت عامل‌های مدل رتبه‌بندی به روش AHP؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • ابوترابی، محمد علی مداخله دولت و کارآیی تولیدات فرهنگی؛ تعیین مرز بهینه مداخله‌های دولت در تئاتر‌های تهران [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 121-146]
 • احمدخانی، محمدرضا راهبرد‌های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ بینندگان؛ تحلیل‌ گفتمان پویانمایی لوراکس براساس انگاره هم‌جوارسازی [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 7-38]
 • احمدی، حسین از تاریخ فرهنگ تا تاریخ فرهنگی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 143-170]
 • احمدی، سیدمحمد نقش مکانیزم‌های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 183-200]
 • احمدی، غلامعلی واکاوی سازوکار‌های توسعه بین‌المللی‌سازی نظام آموزش عالی کشور [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 153-184]
 • احمدی، یعقوب اثر همدلی فرهنگی، ابتکار اجتماعی و قوم‌گرایی بر هوش فرهنگی [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 129-153]
 • احمدیان، لیلا دانشجویان و معنای تحصیل [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 147-165]
 • اخلاصی، ابراهیم واکاوی مفهومی فرانظریه‌پردازی با تأکید بر چالش‌ها و الزامات آن در جامعه‌شناسی ایران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 37-60]
 • اخلاصی، ابراهیم نقد اخلاقی و اجتماعی پارادایم زیست‌ْپزشکی؛ با تأکید بر تعامل علوم پزشکی و علوم انسانی [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 31-77]
 • اخلاصی، ابراهیم مطالعه جامعه‌شناختی عادت‌واره‌های متعارض با الزامات نهادی علم در پژوهش‌های علوم انسانی [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 7-48]
 • اخلاصی، ابراهیم خوانش بوردیویی تجربه‌زیسته نابرابری در میدان دانشگاه با تأکید بر خشونت نمادین؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 7-42]
 • اخلاقی، آمنه زمینه‌های کم فرزندطلبی و تأخیر در فرزندآوری مورد مطالعه: زنان مشهد [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 73-98]
 • ادیب، یوسف مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز از توجه به اخلاق پژوهش؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 149-178]
 • اردکانی‌فرد، زهرا گونه‌شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی در شبکه اجتماعی فیس‌‌بوک [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 129-158]
 • اسدنیا، ابوالفضل تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 59-85]
 • اسلامی، سیدحسن مسئله ارجاع به معاصران در اخلاق پژوهش [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 21-38]
 • اسلامی، محمود رابطه سبک زندگی اسلامی با هویت اخلاقی و خودکنترلی در نوجوانان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 213-229]
 • اسلامی‌اردکانی، سیدحسن تقابل پرنویسی و خوب‌نویسی در تولید علم؛ تحلیلی انتقادی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 105-128]
 • اسلامی هرندی، زینت هنجاریابی پرسش‌نامه عملکرد خانواده بلوم در میان زنان و مردان متأهل اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • اسماعیلی، محمدجواد علامه طباطبایی و تکوین دال آزادی در گفتمان انقلاب اسلامی 57 ایران [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 41-69]
 • اسماعیلی، هادی دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 53-76]
 • اسمعیلی گیوی، محمدرضا بررسی چگونگی تطبیق نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده و مفروضات آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 175-196]
 • اعرافی، علیرضا تأثیرات فقه بر نظام تربیتی [دوره 9، شماره 36، 1395، صفحه 113-131]
 • اعظم‌کاری، فائزه ارزش‌ها، نگرش‌ها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 179-212]
 • افجۀ، سیدعلی‌اکبر عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور؛ مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-112]
 • افخمی عقدا، علی راهبرد‌های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ بینندگان؛ تحلیل‌ گفتمان پویانمایی لوراکس براساس انگاره هم‌جوارسازی [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 7-38]
 • افشار، لیلا حریم خصوصی در پژوهش‌های معطوف به انسان بر مبنای آموزه‌های اسلامی [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 59-74]
 • اکبرزاده، فاطمه بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 159-182]
 • اکبری سوره، پروا فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 99-116]
 • الستی، کیوان شبکه‌های اجتماعی و خلوت انسانی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 63-89]
 • الستی، کیوان دوراهی‌های اخلاقی و نوآوری مسئولانه [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 31-53]
 • امام‌جمعه‌زاده، سیدجواد تصویر از خود: برساختی انتقادی ـ ایده‌آلیستی از هویت ملی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دکترای دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-162]
 • امامی، سیدمجتبی گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 7-39]
 • امانی ساری‌بگلو، جواد فرهنگ سازمانی دانشگاه و ازخودبیگانگی تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف تسلط [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 177-194]
 • امانی ساری‌بگلو، جواد فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 99-116]
 • امیرزاده، مهسا سازوکار‌های ارتقاء مسئولیت ذهنی کارکنان سازمان‌های خدمات عمومی شهر تهران؛ بررسی شکاف بین وضع موجود و مطلوب [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 79-113]
 • امیرکانیان، مریم تأثیر مطالعه کتاب‏‌های‌ معنوی و حماسی بر ارزش‌های‌ اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 183-211]
 • امیری، علی‌نقی پیچیدگی‌‌های فرهنگ و گونه‌شناسی مطالعات آن در آموزش‌عالی؛ چارچوبی فرانظری و مفهومی [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 7-40]
 • امین‌فر، صبورا مقایسه تجربی سنجه دینداری برگرفته از مدل ام. آر. پی. آی. با دوسنجه متداول دیگر [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 53-82]
 • امینی، امراله فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 55-80]
 • امینی، محمد وضعیت فرهنگی جامعه از منظر متولیان فرهنگ؛ مورد مطالعه: مدیران و فعالان فرهنگی استان همدان [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 235-266]
 • امینی، محمد موانع و چالش‌های فرهنگ نقد در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی؛ واکاوی تجارب زیسته دانشجویان [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • امینی، مهرداد شناسایی عوامل موجدِ برنامه درسی ضمنی دانشگاهی با روش تحلیل عاملی تأییدی [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 155-172]
 • اناری، آسیه عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگیِ دختران نوجوان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 7-33]
 • اناری، آسیه رضایت از زندگی، اختلالات درونی‌سازی شده و برونی‌سازی شده در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و غیر کاربران [دوره 7، شماره 27، 1393، صفحه 119-137]
 • اناری، آسیه اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-59]
 • انتظاری، اردشیر فهم عرفی‌شدن کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • انتظاری، علی بازنمایی فرهنگ کار در کتاب‌های داستانی کودکان [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 205-228]
 • انتظاری، یعقوب تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404 [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 65-97]
 • انصاری، رضا مطالعه تطبیقی سازمان‌های پژوهش و فناوری منتخب و درس‌هایی برای ایران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 173-205]
 • انصاری، رضا رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت در جهاد دانشگاهی [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 75-101]
 • اورعی، نیلوفر تحلیل جامعه‌شناختی جهت‌گیری تبلیغ دینی نسبت به امر سلامت/ مورد مطالعه: مبلغان و مخاطبان سخنرانی‌های مذهبی شهر قم [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 67-91]
 • ایروانی، شهین جایگاه دانش در مهارت‌آموزی [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 67-90]
 • ایزدخواه، روح‌الله ارائه مبنا و چارچوبی برای تدوین نظام کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 141-164]
 • ایزدی، فؤاد جنگ نرم، دموکراسی‌سازی آمریکایی و نظریه امپریالیسم فرهنگی [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 77-105]
 • ایمان، محمد تقی رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی اجتماعی؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر جهرم [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 171-211]
 • ایمان، محمدتقی آسیب‌شناسی روش توسعه علوم انسانی در ایران [دوره 5، شماره 19، 1391، صفحه 27-51]

ب

 • بادامچی، محمدحسین گستره اجتماعی دین و قلمرو سکولاریسم در دانشگاه: مطالعه موردی دانشجویان ورودی‌های 84-90 دانشگاه صنعتی شریف [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 39-83]
 • بازرگانی، محمد طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 113-138]
 • باقری، خسرو اصول و روش‌های تعامل با دیگری؛ برگرفته از مبانی انسان‌شناختی مکتب اسلام [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 93-119]
 • باقری، محمدرضا تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-162]
 • باقری‌کنی، مصباح‌الهدی گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 7-39]
 • باقری‌میاب، شهلا تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-162]
 • بحرینی، نسرین تحلیل ارزش‌های فرهنگی در کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 163-182]
 • بحرینی، نسرین اخلاق پژوهش به منزله یک دانش؛ جستجو در اضلاع و هویت معرفتی اخلاق پژوهش [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 39-57]
 • بخشی، حامد گونه‌شناسی بازنمایی سبک زندگی جوانان ایرانی در شبکه اجتماعی فیس‌‌بوک [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 129-158]
 • بدره، محسن معانی‌ بین‌الاذهانی اجتماع محلی در مواجهه با گردشگران جنگ؛ مطالعه موردی مقصدهای راهیان نور در خوزستان [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 81-110]
 • بدری‌گرگری، رحیم تأثیر جهت‌گیری‌های مذهبی و روش‌های مقابله مذهبی بر اعتیادپذیری دانشجویان دانشگاه تبریز [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 153-175]
 • بدری گَرگَری، رحیم رابطه بین جهت‌گیری مذهبی درونی و رفتار‌های سلامت جسمی، روانی و معنوی و نقش واسطه‌ای ارزیابی چالش‌برانگیز بودن [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 67-82]
 • بستان (نجفی)، حسین بازتعریف مفهوم عرفی‌شدن و شاخص‌یابی آن در منابع اسلامی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 7-32]
 • بُلخاری، حسن نقش اخلاقی هنر در تعالی فرهنگی [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 163-178]
 • بلند، حسن ورود اهل ایمان به مطالعة علمی دین؛ آیا ممکن است؟ [دوره 7، شماره 27، 1393، صفحه 7-31]
 • بلندهمتان، کیوان چرایی خودداری نخبگان از مهاجرت؛ بازنمایی هویت استادی [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 127-153]
 • بلندهمتان، کیوان راهبرد تعاملی ـ توضیحی در آموزش علوم انسانی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 105-132]
 • بنی‌فاطمه، حسین مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ اجتماعی رئالیسم انتقادی؛ با تأکید بر آراء روی بسکار [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 29-57]
 • بهادری‌نژاد، مهدی جایگاه اخلاق مهندسی در شایستگی‌های حرفه‌ای مهندسان [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 115-147]
 • بهجت‌پور، عبدالکریم روش کشف الگوی اسلامی مهندسی فرهنگی [دوره 7، شماره 27، 1393، صفحه 91-118]
 • بهروان، حسین موجه‌سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 41-69]
 • بهروان، حسین تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 133-162]
 • بهروزی، ناصر رابطه کمال‌گرایی‌، استرس ادراک‌شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 83-102]
 • بهمن‌آبادی، سمیه رعایت اخلاق پژوهش در رساله‌های دکتری؛ مورد مطالعه: گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال‌های 1386 تا 1390 [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 129-152]
 • بهمنی، محمدرضا مدل سیاست‌گذاری گسترش همکاری‌های بین‌المللیِ مراکز دین‌پژوهی کشور [دوره 7، شماره 27، 1393، صفحه 63-89]
 • بولاغی، مهدی تقلب در امتحان؛ نگاهی از درون؛ مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 7، شماره 27، 1393، صفحه 161-188]
 • بیات، اکرم مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته دانشجویان از فرایند نگارش پایان‌نامه [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 89-122]
 • بیاتی، محمد حسین عناصر انسان‌شناسی نظام‌سازی فقهی؛ با تأکید برآراء آیت‌الله سیدمحمد باقر صدر [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 195-223]
 • بیانی، فرهاد فهم زمینه و پیامد‌های مصادره تجربه با رویکرد کیفی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 41-65]
 • بیانی، فرهاد مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ اجتماعی رئالیسم انتقادی؛ با تأکید بر آراء روی بسکار [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 29-57]
 • بیرامی، منصور فرهنگ سازمانی دانشگاه و ازخودبیگانگی تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف تسلط [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 177-194]
 • بی غم، زهرا معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیگناه، معصومه ارزش‌ها، نگرش‌ها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 179-212]

پ

 • پارسانیا، حمید نظریه و فرهنگ: روش‌شناسی بنیادین تکوین نظریه‌های علمی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 7-28]
 • پارسانیا، حمید گستره اجتماعی دین و قلمرو سکولاریسم در دانشگاه: مطالعه موردی دانشجویان ورودی‌های 84-90 دانشگاه صنعتی شریف [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 39-83]
 • پارسایی، سید حمداد نقش فراشناخت اخلاقی در پیش‌بینی رفتارهای اجتماع‌یار [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 33-53]
 • پاشاامیری، مسعود دلالت‌های معنایی حجاب در میان زنان و دختران جوانِ بندرعباس [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 123-153]
 • پاکتچی، احمد واکاوی نظریه فرهنگی «سپهرنشانه‌ای» یوری لوتمان و کاربست آن در زمینه تحلیل مناسبات میان دین و سینما [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 73-96]
 • پاکدامن، شهلا تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی دانشجویان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 117-153]
 • پاک‌سرشت، سلیمان ملاحظات و راهبردهای ارتقای سرمایه اجتماعی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 71-104]
 • پایا، علی تکنولوژی: عقلانیت و نقدپذیری در برابر رویکرد موجه‌گرایانه [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 43-72]
 • پژوهی‌نیا، شیما رابطه سبک زندگی اسلامی با هویت اخلاقی و خودکنترلی در نوجوانان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 213-229]
 • پناغی، لیلی پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس کیفیت ارتباط همسران با دو خانواده‌ اصلی [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 99-125]
 • پناغی، لیلی ارزش‌های فرزندپروری مادران‌کودکان 3 تا 5 ساله؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 121-148]
 • پناهی، محمدحسین علم بهنجار و بومی‌کردن علوم اجتماعی [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 29-59]
 • پورجعفری، متین تأملی بر خرده‌فرهنگ جوانان: مطالعه‌ای درباره ماشین‌رانی نمایشی جوانان شهر رشت [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 155-175]
 • پورسید، سید مهدی رابطه کمال‌گرایی‌، استرس ادراک‌شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 83-102]
 • پورعزت، علی‌اصغر الگوی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در پرتو معرفت علوی [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 123-152]
 • پورعزت، علی‌اصغر تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-162]
 • پورعسگری، پدرام ارائه چارچوبی برای پایش و ارزیابی نظام ملی علم، فنّاوری و نوآوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 119-154]
 • پورقاضی، شیوا بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برون‌کوچی نخبگان علمی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 153-178]
 • پورکریمی، جواد شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 161-190]
 • پورمحمدی، مژده بررسی تقابل دو رویکرد مشروعیت‌‌بخش و مشروعیت‌‌زدا در سینمای ایران (1392-1390) [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 7-46]
 • پویافر، محمدرضا خیر ایرانی ـ خیرِ عراقی؛ مقایسه الگوی فعالیت‌های خیر دینی ایرانیان و عراقیان در آیین پیاده‌روی اربعین [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 39-74]
 • پیکانی، تکتم مروری بر مطالعات اجتماعی تنظیم خانواده و کاهش باروری در ایران [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 35-65]

ت

 • تابعی، ملیحه پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ؛ بررسی موردی زنان شهر مشهد [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 39-51]
 • تابعی، ملیحه پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهد [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 71-94]
 • ترک‌زاده، جعفر طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 155-176]
 • تسخیری، آیت‌الله شیخ محمدعلی جهانی‌سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 77-97]
 • تسلیمی، محمدسعید مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 127-162]
 • تسلیمی، محمدسعید ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری از منظر کارگزاران کشور [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 177-199]
 • تقدسی، معصومه مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت‌های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 97-122]
 • تقوایی‌نیا، علی نقش فراشناخت اخلاقی در پیش‌بینی رفتارهای اجتماع‌یار [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 33-53]
 • تقی‌زاده کرمان، نفیسه آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 161-188]
 • تقی‌یاره، فاطمه مطالعه عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار بر فرهنگ‌پذیری دانشجویان [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 99-125]
 • تمیزی‌فر، ریحانه آسیب‌شناسی فرایند تولید و توزیع محصولات قرآنی کودک در بازار [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • توسلی، سجاد معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیموری، فاطمه بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده‌های یزدی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جانعلیزاده چوب‌بستی، حیدر بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برون‌کوچی نخبگان علمی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 153-178]
 • جانعلیزاده چوب‌بستی، حیدر جامعه‌شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک؟ [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 37-70]
 • جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 161-188]
 • جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره اصول و روش‌های تعامل با دیگری؛ برگرفته از مبانی انسان‌شناختی مکتب اسلام [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 93-119]
 • جاویدی کلاته جعفرآبادی، طاهره رعایت اخلاق پژوهش در رساله‌های دکتری؛ مورد مطالعه: گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال‌های 1386 تا 1390 [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 129-152]
 • جدائیان، مرضیه بازنمایی فرهنگ کار در کتاب‌های داستانی کودکان [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 205-228]
 • جزایری، سیدمسعود جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 7-32]
 • جعفرآقایی، محمدرضا ویژگی های بنیادین شکوفایی تمدن اسلامی؛ تلفیقی بودن و وحدت فرهنگی [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 99-113]
 • جعفری، علی بررسی و نقد بومی‌سازیِ اصل حقوقی حسن نیت [دوره 8، شماره 32، 1394، صفحه 147-168]
 • جعفریان، مجید آسیب‌شناسی فرایند تولید و توزیع محصولات قرآنی کودک در بازار [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • جعفری‌راد، علی بررسی وضعیت هوش‌اخلاقی دانشجویان [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 201-214]
 • جعفری هرندی، رضا هنجاریابی پرسش‌نامه عملکرد خانواده بلوم در میان زنان و مردان متأهل اصفهان [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • جلائی، عبدالمجید برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی خانوار شهری و روستایی، رهیافت سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • جمشیدی، مهدی مناسبات «فرهنگ اسلامی» با «علوم انسانی» در تفکر آیت‌الله مرتضی مطهری [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 119-142]
 • جمشیدی سییانکی، مریم اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-59]
 • جهانگرد، اسفندیار تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 189-221]
 • جهانی، جعفر طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 155-176]
 • جوادی‌یگانه، محمدرضا بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه‌حل‌ها [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 111-134]
 • جواهری، جواد آسیب‏‌شناسی صنعت بازی‏‌های رایانه‏‌ای در ایران با رویکردی سیستمی [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 113-135]
 • جواهری، فاطمه تحلیل جامعه‌شناختی جهت‌گیری تبلیغ دینی نسبت به امر سلامت/ مورد مطالعه: مبلغان و مخاطبان سخنرانی‌های مذهبی شهر قم [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 67-91]
 • جواهری، فاطمه تأملی در وضعیت مطالعه دانشجویان با تأکید بر نقش خانواده و دانشگاه؛ مطالعه موردی سه دانشگاه‌ دولتی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 75-104]
 • جوکار، قاسم مبانی الگوی اجتماعی سنجش دین‌داری در ایران [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 93-116]

چ

 • چاپرک، علی رابطه علم و فنّاوری از منظر سیاست‌گذاری، آموزش مهندسی و حوزه عمومی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 45-61]
 • چاپرک، علی معرفی چارچوبی جدید برای معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی: معرفت‌شناسی اجتماعی؛ با تأکید بر نقد و بررسی آراء وندل بل [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 49-70]
 • چراغی، مونا پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس کیفیت ارتباط همسران با دو خانواده‌ اصلی [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 99-125]
 • چراغی، مونا معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر [(مقالات آماده انتشار)]
 • چگین، میثم الگوی عملکرد شوراهای کمیته انضباطی دانشجویی: رویکردی داده‌بنیاد [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 67-89]
 • چون، هی سو اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-59]
 • چیت‌سازیان، علیرضا ابعاد و مؤلفه‌‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 97-124]

ح

 • حاجی‌حسینی، حجت‌الله رابطه علم و فنّاوری از منظر سیاست‌گذاری، آموزش مهندسی و حوزه عمومی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 45-61]
 • حاجی‌حیدری، حامد بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-33]
 • حاجی‌حیدری، حامد کاوش نظری در کرسی‌های آزاداندیشی [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 61-85]
 • حاجی‌زاده، سارا سبک رهبری خدمت‌گزار در میان مدیران مدارس؛ مطالعه موردی شهر سنندج [دوره 7، شماره 27، 1393، صفحه 139-160]
 • حاجی‌هاشمی، زهرا واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های دولتی؛ طراحی و اعتباریابی یک سنجه پژوهشی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 41-70]
 • حبیب‌پور گتابی، کرم تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش‌های سیاستی دوره سازندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجتی، نگین شناسایی نشانگرهای برنامه‌ریزی فرهنگی در شهرهای ایران؛ بازنمایی نقش طراحی شهری در برنامه‌ریزی فرهنگی [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 171-193]
 • حدادعادل، غلامعلی چیستی، امکان و ملزومات فلسفه تطبیقی [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 7-27]
 • حدادی، علیرضا پیگیری انواع نسبی‌گرایی در اندیشه حسین کچویان [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 61-95]
 • حرفتی سبحانی لیل ابادی، محمد تحلیل محتوای کتاب‌های دوره متوسطه اول برحسب میزان توجه به مؤلفه‌های سرمایه فرهنگی در سال تحصیلی 95-96 [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 165-196]
 • حسامپور، ابوذر به‌سوی پارادایمی جدید از علم؛ تأملی انتقادی در باب ماهیت فراعلمی الگوی دوم تولید علم [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 165-181]
 • حسن‌پور، آرش نقد مطالعات گونه‌شناسی دینداری و ارائه چارچوبی نو [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 61-89]
 • حسن‌پور، آرش سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 103-147]
 • حسن‌زاده، علیرضا واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های دولتی؛ طراحی و اعتباریابی یک سنجه پژوهشی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 41-70]
 • حسن‌زاده توکلی، محمدرضا تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی دانشجویان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 117-153]
 • حسنی، سیدحمیدرضا روش‌شناسی تحقق علوم اسلامی از دیدگاه سیدمحمدنقیب العطاس [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 67-91]
 • حسنی، فریبا ارزش‌های فرزندپروری مادران‌کودکان 3 تا 5 ساله؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 121-148]
 • حسنی، محمد دانشجویان و معنای تحصیل [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 147-165]
 • حسین‌­زاده اطاقسرا، سیدعلی‌اکبر مدل علّی تعیین اثرات ویژگی­‌های شخصی بر کارآفرینی [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 179-200]
 • حسین‌زاده، امیر پارادایم‌های سه‌گانه اثبات‌گرایی، تفسیری و هرمنوتیکردر مطالعات مدیریت و سازمان [دوره 5، شماره 19، 1391، صفحه 103-138]
 • حسینقلی‌زاده، رضوان آسیب‌شناسی تولید دانش در هسته‌های پژوهشی علوم انسانی [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 161-188]
 • حسینی، سید محمد مداخله دولت و کارآیی تولیدات فرهنگی؛ تعیین مرز بهینه مداخله‌های دولت در تئاتر‌های تهران [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 121-146]
 • حسینی‌پاکدهی، علیرضا تحلیل روایت و نشانه‌شناسی سینمای دینی پس از انقلاب؛ مقوله‌های دینی، متغیر‌های روایی و رمزگان اکوئی در فیلم «طلا و مس» [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 61-85]
 • حسینی شاوون، امین وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 137-159]
 • حسینی نیشابوری، سیدعلی درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه نظام‌سازی فقهی؛ با تأکید بر آراء آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر [دوره 9، شماره 36، 1395، صفحه 133-157]
 • حقیقت، سیدصادق آسیب‌شناسی رشته علوم سیاسی در ایران [دوره 5، شماره 19، 1391، صفحه 53-78]
 • حلی‌ساز، مریم ارزش‌های فرزندپروری مادران‌کودکان 3 تا 5 ساله؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 121-148]
 • حمیدیه، بهزاد ساختار قداست‌بخشی نوپدید؛ موردپژوهی یک شماره از نشریه دانش یوگا [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 35-60]
 • حیدرپور، پرویز خوانش بوردیویی تجربه‌زیسته نابرابری در میدان دانشگاه با تأکید بر خشونت نمادین؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 7-42]
 • حیدری، الهام طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 155-176]
 • حیدری، سمیرا بررسی ظرفیت تأثیرگذاری بازی‌های رایانه‌ای خشن بر عملکرد اخلاقی کاربران، براساس مدل رست ـ ناروائز [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 133-164]
 • حیدریان، سعید نقش تعدیل‌کننده ارزش‌های فرهنگی در رابطه عدالت با رفتار‌های انحرافی [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 181-210]

خ

 • خادم علیزاده، امیر فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 55-80]
 • خادمی، عاطفه فراتحلیل پژوهش‌های بعد از انقلاب اسلامی در موضوع آموزش زنان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 171-199]
 • خاکباز، عظیمه‌سادات مطالعه تطبیقی تجربه فرهنگی تربیت مدرس در ایران و آلمان [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 7-25]
 • خاکپور، عباس سنخ‌شناسی مطالعات فرهنگ سازمانی [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 83-98]
 • خاکسارفرد، عطیه واکاوی مفهومی فرانظریه‌پردازی با تأکید بر چالش‌ها و الزامات آن در جامعه‌شناسی ایران [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 37-60]
 • خاکسارفرد، عطیه فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از حضور در مجالس مذهبیِ زنانه [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 165-183]
 • خالق­‌پناه، کمال مصرف و هویت: مطالعه مردم‌شناختی جوانان بازاری شهر بانه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 45-74]
 • خالق پناه، کمال تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 81-114]
 • خان‌دیزجی، امیرحسین رویکردی انتقادی به پایان‌نامه‌های جامعه‌شناسی در ایران [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 115-140]
 • خداداد حسینی، حمید تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 139-171]
 • خراسانی، اباصلت انقلاب آکادمیک دوم و ظهور دانشگاه کارآفرین؛ خوانش واقع‌گرایانه ظرفیت‌ها و محدویت‌های الگوی دانشگاه کارآفرین به‌مثابه موتور نوآوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 77-118]
 • خراسانی، رضا تفاوت روش‌شناختی فقه سیاسی سنتی و فقه حکومتی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 143-173]
 • خرمشاد، محمدباقر انقلاب اسلامی، بیداری اسلامی و تمدن نوین اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 127-154]
 • خروشی، پوران بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-186]
 • خسروپناه، عبدالحسین هدف‌گذاری رئالیستیِ تحقیقات اجتماعی با ملاحظه ارزش‌های اسلامی و زمینه‌های اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1394، صفحه 49-65]
 • خسروپناه، عبدالحسین ترابط عقل و دین و تأثیر آن بر فرهنگ اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 29-52]
 • خسروپناه، عبدالحسین آسیب‌شناسی فلسفه [دوره 5، شماره 19، 1391، صفحه 79-101]
 • خسروپناه، عبدالحسین نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست‌گذاری و طرح‌ریزی [دوره 9، شماره 36، 1395، صفحه 7-41]
 • خلجی، عباس کاوش مفهومی و نظری مهندسی اجتماعی [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 91-112]
 • خنکدارطارسی، معصومه چالش‌ها و افق‌های نظریه پیچیدگی برای تربیت دینی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 117-139]
 • خواجه نژاد، راضیه بستر فرهنگی و تفاوت‌‌‌‌های محله‌ایِ باروری در کلان‌‌شهر تهران [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 143-159]
 • خوشبوئی، زهرا مداخله دولت و کارآیی تولیدات فرهنگی؛ تعیین مرز بهینه مداخله‌های دولت در تئاتر‌های تهران [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 121-146]
 • خوش‌فر، غلامرضا بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 159-182]
 • خوشنویسان، فاطمه تحلیلی بر توانایی همدلی قومی ـ فرهنگی در کلان‌شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 199-219]
 • خیاطیان، محمدصادق ارائه چارچوبی برای پایش و ارزیابی نظام ملی علم، فنّاوری و نوآوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 119-154]
 • خیری دوست لنگرودی، زهرا فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 55-80]

د

 • داداش زاده، ناهید مطالعه تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس شادکامی خانواده‌های شاهد و ایثارگر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • دادخواه، مهدی معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 199-225]
 • دانایی‌فرد، حسن واکاوی مسئولیت ملی کارکنان سازمان‌های دولتی؛ طراحی و اعتباریابی یک سنجه پژوهشی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 41-70]
 • دانایی‌فرد، حسن تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 139-171]
 • دانایی‌فرد، حسن سازوکار‌های ارتقاء مسئولیت ذهنی کارکنان سازمان‌های خدمات عمومی شهر تهران؛ بررسی شکاف بین وضع موجود و مطلوب [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 79-113]
 • داوری، حسین جهانی‌شدن و گسترش زبان انگلیسی؛ ضرورت‌ها و الزامات بهره‌گیری از رویکرد انتقادی در مواجهه با زبان انگلیسی در ایران [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 179-203]
 • داوری، حسین سیاست و برنامه ریزی زبانی: رویکرد میان رشته ای مغفول در حوزه سیاستگذاری های کلان فرهنگی و آموزشی کشور [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 7-35]
 • داوری، حسین فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد: سنجش نگرش معلمان زبان انگلیسی به محتوای فرهنگی کتاب‌های نونگاشت در برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 7-32]
 • دبستانی، سیدمهدی بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 7-33]
 • درخشان، مرتضی روش‌شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی ـ اجتماعی برای طرح‌های اقتصادی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 7-35]
 • درگاه‌زاده، محمد روش‌شناسی تحقق علوم اسلامی از دیدگاه سیدمحمدنقیب العطاس [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 67-91]
 • دشتی، وحید تسهیم دارایی‌های فکری حاصل از همکاری‌های تحقیقاتی مشترک: اقتضائات و چالش‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 155-187]
 • دعائی، مهدی معانی‌ بین‌الاذهانی اجتماع محلی در مواجهه با گردشگران جنگ؛ مطالعه موردی مقصدهای راهیان نور در خوزستان [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 81-110]
 • دهقانی، حمید بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 159-182]

ذ

 • ذاکرضالحی، غلامرضا انقلاب آکادمیک دوم و ظهور دانشگاه کارآفرین؛ خوانش واقع‌گرایانه ظرفیت‌ها و محدویت‌های الگوی دانشگاه کارآفرین به‌مثابه موتور نوآوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 77-118]
 • ذبیح‌زاده، عباس مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت‌های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 97-122]
 • ذبیح‌زاده، عباس معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذکاوتی قراگزلو، علی به سوی توسعه غوطه‌ور در اخلاق؛ تغییر مسیر آینده برنامه‌ریزی [دوره 14، شماره 54، 1400]
 • ذکایی، محمدسعید فهم عرفی‌شدن کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ذوالفقارزاده، محمدمهدی پیچیدگی‌‌های فرهنگ و گونه‌شناسی مطالعات آن در آموزش‌عالی؛ چارچوبی فرانظری و مفهومی [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 7-40]
 • ذوالفقارزاده، محمدمهدی معرفی چارچوبی جدید برای معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی: معرفت‌شناسی اجتماعی؛ با تأکید بر نقد و بررسی آراء وندل بل [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 49-70]
 • ذوالفقاری، ابوالفضل انواع دینداری و اخلاق کار؛ مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه زنجان [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 147-177]
 • ذوالفقاری، ابوالفضل مقایسه تجربی سنجه دینداری برگرفته از مدل ام. آر. پی. آی. با دوسنجه متداول دیگر [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 53-82]
 • ذوالفقاری، ابوالفضل بررسی تقابل دو رویکرد مشروعیت‌‌بخش و مشروعیت‌‌زدا در سینمای ایران (1392-1390) [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 7-46]

ر

 • رئیسی، محمدمنان تحلیلی بر کلیت نظام کالبدی شهر و شاخصه‌های عددیِ آن مطابق با سبک زندگی اسلامی [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 171-198]
 • رئیسی، محمدمنان تحلیل تأثیرات اقتصاد لیبرال سرمایه‌داری بر افول سبک زندگی اسلامی در معماری و شهرسازی معاصر ایران [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 73-101]
 • رازنهان، فیروز مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 127-162]
 • ربانی، رسول بررسی تأثیر سرمایه اقتصادی بر شادی جوانان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 159-182]
 • ربانی، علی نقد مطالعات گونه‌شناسی دینداری و ارائه چارچوبی نو [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 61-89]
 • ربانی، علی تصویر از خود: برساختی انتقادی ـ ایده‌آلیستی از هویت ملی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دکترای دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-162]
 • ربانی، علی سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 103-147]
 • ربیعی، الهام بررسی روند‌های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر استقرار نخستین قالب‌‌های ادبی جدید در ایران (تا قبل از انقلاب مشروطه) [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 7-36]
 • رجایی‌پور، سعید واکاوی چشم‌انداز‌ها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404؛ تحلیلی بر اولویت‌ها و فرصت‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 223-250]
 • رحمانی، جبار ویژگی های بنیادین شکوفایی تمدن اسلامی؛ تلفیقی بودن و وحدت فرهنگی [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 99-113]
 • رحمتی، محمدمهدی تبیین شرط‌بندی‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 115-148]
 • رحمتی زنجان‌طلب، فرشاد طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی ایران و استرالیا [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 187-222]
 • رحیم‌زاده، افسانه راهبرد تعاملی ـ توضیحی در آموزش علوم انسانی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 105-132]
 • رحیمی، فرشید رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 7-30]
 • رحیمی‌اقدم، صمد رابطه معنویت محیط کار با رضایت مشتریان و نقش تعدیل‌گری رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 179-207]
 • رحیمیان، حمید تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 189-221]
 • رستگار، یاسر دلالت‌های معنایی حجاب در میان زنان و دختران جوانِ بندرعباس [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 123-153]
 • رستگار، یاسر مطالعه جامعه‌شناختی عادت‌واره‌های متعارض با الزامات نهادی علم در پژوهش‌های علوم انسانی [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 7-48]
 • رستگارخالد، امیر سنجش رابطه جامعه‌پذیری در دانشگاه با انگیزش تحصیلی دانشجویان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 135-157]
 • رستمی، محبوبه بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشه زن؛ کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 85-206]
 • رشاد، علی‌اکبر درباره فلسفه فرهنگ [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 7-16]
 • رشیدپور، علی عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • رشید حاجی خواجه‌لو، صالح به‌سوی پارادایمی جدید از علم؛ تأملی انتقادی در باب ماهیت فراعلمی الگوی دوم تولید علم [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 165-181]
 • رشید حاجی خواجه‌لو، صالح نقش مکانیزم‌های توانمندساز سازمانی در استقرار فرآیندهای مدیریت دانش [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 183-200]
 • رضائی، منیره تحلیل و تبیین کارکرد‌های اخلاقی دانشگاه در دوران معاصر [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 109-126]
 • رضامنش، فاطمه ارزش‌ها، نگرش‌ها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 179-212]
 • رضایی، علی‌اکبر طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی ایران و استرالیا [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 187-222]
 • رضایی، محمد سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 103-147]
 • رضایی شریف، علی فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 147-170]
 • رضایی‌منش، بهروز‌ الگوی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در پرتو معرفت علوی [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 123-152]
 • رضوی‏‌زاده، ندا برساخت تفسیری تجربه زیسته خیّران مدرسه‌ساز؛ (مورد مطالعه: خیّران مدرسه‏‌ساز مشهد) [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 41-65]
 • رضوی‌زاده، ندا زمینه‌های کم فرزندطلبی و تأخیر در فرزندآوری مورد مطالعه: زنان مشهد [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 73-98]
 • رضوی‌زاده، ندا مروری بر مطالعات اجتماعی تنظیم خانواده و کاهش باروری در ایران [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 35-65]
 • رضوی‌زاده، ندا موجه‌سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 41-69]
 • رمضانی، سیده گل افروز تحلیلی بر نفوذ سرمایه‌داری آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • رمضانی، عادل مبانی و اصول اخلاقی ارتباط استاد با دانشجو بر بنیاد تحلیل تطبیقی و نقد آرای فیلسوفان هستی [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 91-114]
 • رمضانی تمیجانی، صدیقه گونه‌شناسی معنویت‌گرایان جدید [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 203-233]
 • رنجبرنوعی، ابوالفضل جایگاه آموزش در برنامه‌های علم و فناوری کشور‌های منتخب جهان [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 103-128]
 • رهدار، احمد مناسبات فقه و سیاست در مکتب اصفهان [دوره 9، شماره 36، 1395، صفحه 87-112]
 • روح‌اللهی، مهدی ارائه مبنا و چارچوبی برای تدوین نظام کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 141-164]
 • روحانی، حسین تحلیل و نقد گفتمان هایدگری فردید [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 85-104]
 • ریسمانچی، ناهید تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای انحرافی دانشجویان [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 97-130]

ز

 • زائری، قاسم بررسی روند‌های تاریخی و فرهنگی مؤثر بر استقرار نخستین قالب‌‌های ادبی جدید در ایران (تا قبل از انقلاب مشروطه) [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 7-36]
 • زائری، قاسم دیرینه‌شناسی طرح «دانشگاه اسلامی» در ایران (قبل از انقلاب اسلامی 1357) [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 7-40]
 • زائری، قاسم بازنمایی غرب در گفتمان اسلام‌ِ احیاشده [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 7-39]
 • زائری، قاسم ده گام اصلی روش‌شناختی در تحلیل تبارشناسانه فرهنگ؛ با اتکا به آراء میشل فوکو [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 7-30]
 • زائری، قاسم تباریابی رخدادِ «انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها»؛ بر مبنای همسویی انتقادی روند‌های کلان فرهنگی دوره ماقبل انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 7-50]
 • زاده‌محمدی، علی روان‌شناسی وحدت‌مدار: رویکردی بومی درتبیین ساختار روان‌وحدانی انسان [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 149-170]
 • زارع، بیژن تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش‌های سیاستی دوره سازندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زارعی‌‌متین، حسن پیچیدگی‌‌های فرهنگ و گونه‌شناسی مطالعات آن در آموزش‌عالی؛ چارچوبی فرانظری و مفهومی [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 7-40]
 • زاهد بابلان، عادل فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 147-170]
 • زاینده‌رودی، محسن برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی خانوار شهری و روستایی، رهیافت سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • زرگر، زهرا پاسخگویی اخلاق اسلامی به چالش‌‌های اخلاقیِ برآمده از تکنولوژی مدرن [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 91-113]
 • زرندی، مرجان زنان و برساخت اجتماعی تعهد زناشویی؛ مورد مطالعه: شهر اصفهان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 127-163]
 • زمانی‌مقدم، افسانه طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی ایران و استرالیا [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 187-222]
 • زمانی‌منش، حامد واکاوی سازوکار‌های توسعه بین‌المللی‌سازی نظام آموزش عالی کشور [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 153-184]
 • زهراکار، کیانوش اثربخشی واقعیت درمانی بر اهمال‌کاری و خودنظم‌بخشی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 203-221]
 • زیباکلام، فاطمه نولیبرالیسم و خیزش «پاسخگویی» در دانشگاه؛ تأملی بر تلقی دانشگاه به‌عنوان نهاد «شبه بازار» [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 127-149]

س

 • ساعد، نادر نظام بین‌المللی حقوق بشر و جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 55-76]
 • ساعدی، رسول درک مفهوم پژوهشگری از دیدگاه اعضای هیئت علمی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 29-60]
 • سپهر، مهدی تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش‌های سیاستی دوره سازندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سجادی، حامد معانی‌ بین‌الاذهانی اجتماع محلی در مواجهه با گردشگران جنگ؛ مطالعه موردی مقصدهای راهیان نور در خوزستان [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 81-110]
 • سجادی، سیدمهدی دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا؛‌ تحلیل انتقادی گفتمان سیاست‌گذاری در نظام آموزش عالی ایران [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 7-31]
 • سجادیه، نرگس بازاندیشی مفهومی «پرورش تفکر» همچون بستر فرهنگی تحول نظام آموزشی بر بنیاد نظریه انسان به‌منزله عامل [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 123-151]
 • سراج‌زاده، سیدحسین رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 7-30]
 • سراج‌زاده، سیدحسین تحلیل جامعه‌شناختی جهت‌گیری تبلیغ دینی نسبت به امر سلامت/ مورد مطالعه: مبلغان و مخاطبان سخنرانی‌های مذهبی شهر قم [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 67-91]
 • سراج‌زاده، سیدحسین تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش‌های سیاستی دوره سازندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سراجی، فرهاد محیط‌های یادگیری مجازی، امکانی برای کمک به بهبود فرهنگ یادگیری [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 27-49]
 • سرایی، حسن تغییر اخلاق کسب و کار در بازار؛ مورد مطالعه: بازاریان شهر بابل [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 149-174]
 • سرفراز، حسین مواجهه سیاست‌‌‌گذاری فرهنگی با «صنعت فرهنگ» و گذار از آن [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 91-112]
 • سرفراز، حسین واکاوی نظریه فرهنگی «سپهرنشانه‌ای» یوری لوتمان و کاربست آن در زمینه تحلیل مناسبات میان دین و سینما [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 73-96]
 • سعدآبادی، حسن پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهمِ جوهره مدیریت جهادی [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 91-122]
 • سعدی، حسین‌علی حجیت در اجتهاد نظام‌ساز؛ با تأکید بر آراء آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر [دوره 9، شماره 36، 1395، صفحه 43-60]
 • سعدی، حسین‌علی عناصر انسان‌شناسی نظام‌سازی فقهی؛ با تأکید برآراء آیت‌الله سیدمحمد باقر صدر [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 195-223]
 • سعیدی، علی‌اصغر موجه‌سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 41-69]
 • سعیدی‌رضوانی، محمود تأثیر مطالعه کتاب‏‌های‌ معنوی و حماسی بر ارزش‌های‌ اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 183-211]
 • سلحشوری، احمد چالش‌ها و افق‌های نظریه پیچیدگی برای تربیت دینی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 117-139]
 • سلطان‌زاده، جواد مطالعه تطبیقی سازمان‌های پژوهش و فناوری منتخب و درس‌هایی برای ایران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 173-205]
 • سلطانی، محمدرضا طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 113-138]
 • سلطانی گردفرامرزی، مهدی شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 31-63]
 • سلمانی، خدیجه پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس کیفیت ارتباط همسران با دو خانواده‌ اصلی [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 99-125]
 • سلیمی، جمال راهبرد تعاملی ـ توضیحی در آموزش علوم انسانی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 105-132]
 • سنجقی، محمدابراهیم طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 113-138]
 • سهرابی، مریم فراتحلیل عوامل مؤثر بر اخلاق سازمانی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 187-211]
 • سوری، صدیقه فهم پدیدارشناسانه تجربه زیسته زنان از حضور در مجالس مذهبیِ زنانه [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 165-183]
 • سیاح طاهری، محمدحسین فهم عرفی‌شدن کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیدسعادتی، فهیمه صیانت از حریم خصوصی در فضای مجازی بر اساس هنجارهای اسلامی [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 155-183]
 • سیدکلان، سید محمد فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 147-170]

ش

 • شادمنفعت، سیده‌معصومه تبیین شرط‌بندی‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 115-148]
 • شاملی حاجی‌آبادی، مهدی طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 131-152]
 • شاه‌طهماسبی، اسماعیل ارزیابی کارایی نسبی استان‌های کشور در شاخص‌های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سوم و چهارم توسعه؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 163-183]
 • شاه‌محمدی، نرگس نقش میانجی‌گر تنظیم هیجانِ ‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 181-205]
 • شاه‌ولی، منصور طراحی دو الگوی ارتباطاتی و اطلاع‌رسانی برای آگاه‌سازی تسهیل‌گران روستایی [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 183-204]
 • شجاعی‌زند، علی‌رضا مدلی برای مطالعه «دین‌گریزی» در ایران [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 7-30]
 • شجاعی‌زند، علی‌رضا مطالعه تجربی روند‌های شکل‌گیری دینداری [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 51-72]
 • شجاعی‌زند، علیرضا نقد و ارزیابیِ «گویه‌‌های به‌کار رفته» در پیمایش‌های دینداری در ایران [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 7-38]
 • شجاعی‌زند، علیرضا تبیین جامعه‌شناختی فراز و فرودِ درک ایدئولوژیک از دین [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 35-55]
 • شجاعی‌زند، علیرضا مبناگزینی‌های ناگزیر مبناگریزان؛ نقدی بر مقاله «دانشگاه در آئینه تاریخ یا جغرافیا» [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 33-58]
 • شجاعی‌زند، علیرضا از دین‌سازی‌هایِ عقل تا دینی‌سازیِ علم [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 7-40]
 • شریف‌زاده، حکیمه‌السادات بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 159-180]
 • شریف‌زاده، رحمان تکنولوژی، عاملیت و تصمیم‌ [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 115-136]
 • شریف‌زاده، رحمان رویکرد فازی و شبکه‌ای به سرقت ادبی [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 111-133]
 • شریف‌زاده، فتاح الگوی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در پرتو معرفت علوی [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 123-152]
 • شریفی، سعید تحلیلی بر توانایی همدلی قومی ـ فرهنگی در کلان‌شهر تهران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 199-219]
 • شریفی، نیره تغییر اخلاق کسب و کار در بازار؛ مورد مطالعه: بازاریان شهر بابل [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 149-174]
 • شعبانی، فرشید مطالعه تجربی روند‌های شکل‌گیری دینداری [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 51-72]
 • شعبانی ورکی، بختیار رعایت اخلاق پژوهش در رساله‌های دکتری؛ مورد مطالعه: گروه علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال‌های 1386 تا 1390 [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 129-152]
 • شفیع‌زاده حور، صداقت بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار شهری و روستایی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 73-96]
 • شفیعی سروستانی، مریم تحلیلی بر نفوذ سرمایه‌داری آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکری، امید مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت‌های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 97-122]
 • شکوهیان، محبوبه تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 59-85]
 • شمس‌الهی، سارا ارزیابی کارایی نسبی استان‌های کشور در شاخص‌های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سوم و چهارم توسعه؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 163-183]
 • شهرام‌نیا، امیر مسعود تأثیر جهانی‌شدن بر دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر نظریه صلح‌سازی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 141-161]
 • شهسواری، امیر انقلاب آکادمیک دوم و ظهور دانشگاه کارآفرین؛ خوانش واقع‌گرایانه ظرفیت‌ها و محدویت‌های الگوی دانشگاه کارآفرین به‌مثابه موتور نوآوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 77-118]
 • شهنی ییلاق، منیجه رابطه کمال‌گرایی‌، استرس ادراک‌شده و حمایت اجتماعی با فرسودگی تحصیلی [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 83-102]
 • شیربگی، ناصر سبک رهبری خدمت‌گزار در میان مدیران مدارس؛ مطالعه موردی شهر سنندج [دوره 7، شماره 27، 1393، صفحه 139-160]
 • شیربگی، ناصر درک مفهوم پژوهشگری از دیدگاه اعضای هیئت علمی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 29-60]
 • شیرینی، اکبر راهبرد‌های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ بینندگان؛ تحلیل‌ گفتمان پویانمایی لوراکس براساس انگاره هم‌جوارسازی [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 7-38]
 • شیلدز، راب مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ اجتماعی رئالیسم انتقادی؛ با تأکید بر آراء روی بسکار [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 29-57]

ص

 • صادق‌زاده قمصری، علیرضا تدوین «فلسفه تربیتی اجتماع»‌ متناسب با فرهنگ اسلامی و ایرانی: پیش‌نیاز تحول اساسی در نظام‌های تربیتی مدرن [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 51-91]
 • صادقی، رسول بستر فرهنگی و تفاوت‌‌‌‌های محله‌ایِ باروری در کلان‌‌شهر تهران [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 143-159]
 • صادقی، علیرضا ویژگی‌ها و ضرورت‌های تدوین برنامه درسی چندفرهنگی در ایران: بررسی چالش‌ها و ارائه راهبردها [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 93-121]
 • صادقی، منصوره‌السادات پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس کیفیت ارتباط همسران با دو خانواده‌ اصلی [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 99-125]
 • صادقی، منصوره‌السادات رابطه میان سطوح متفاوت روابطِ پیش از ازدواج و نگرش والدین به آن با میزان سازگاری زناشویی زوجین [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 101-125]
 • صادقی‌زاده، کسری الزامات سیاستگذاری فرهنگی اقوام؛ راهبردهای برگرفته از اسناد بالادستی و دیدگاه‌های ذینفعان (مطالعه موردی قوم کرد) [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 87-122]
 • صادقی فسایی، سهیلا مبانی روش‌شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی؛ مورد مطالعه: تأثیرات مدرن‌شدن بر خانواده ایرانی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 61-91]
 • صادقی فسایی، سهیلا فراتحلیل پژوهش‌های بعد از انقلاب اسلامی در موضوع آموزش زنان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 171-199]
 • صادقی فسایی، سهیلا واکاوی مسائل اجتماعی نوظهور در روابط نظارتی والدین و نوجوانان با توجه به فنّاوری‌های جدید [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 71-102]
 • صادقیه، پریسا تناقض‌نمای امتناعِ امر اخلاقی در فنّاوری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 7-24]
 • صالح غفاری، عادل عوامل مؤثر بر نگهداری و ترک خدمت کارکنان دانش‌محور؛ مورد مطالعه: جهاد دانشگاهی واحد تهران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 79-112]
 • صالح نجفی، مهسا فرهنگ سازمانی دانشگاه و ازخودبیگانگی تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف تسلط [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 177-194]
 • صالحی، کیوان رهیافتی پدیدارشناسانه در واکاوی موانع خلق دانش در علوم انسانی بر پایه ادراک و تجربه زیسته نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 75-110]
 • صالحی امیری، سید رضا طراحی مدلی برای مطالعه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی ایران و استرالیا [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 187-222]
 • صداقت ثمرحسینی، کامیار جهانی‌سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 77-97]
 • صدیق اورعی، غلامرضا پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهد [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 71-94]
 • صدیق اورعی، غلامرضا تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 133-162]
 • صفارحیدری، حجت زوال کارکردهای اخلاقی دانشگاه در عصر سیطره سرمایه‌داری پیشرفته [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 149-172]
 • صفارحیدری، حجت نقدی هستی‌شناختی بر فراروایت کیفیت به‌مثابه کارآمدی در آموزش عالی ایران [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 81-107]
 • صفایی مقدم، مسعود مطالعه تحلیلی نهضت معنویت‌گرایی و ارائه رویکردی برای آموزش عالی معنویت‌گرا؛ رویکردی اخلاق‌بنیان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 87-110]
 • صفری فارفار، رحیم طراحی مدل رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی و تعیین ضریب اهمیت عامل‌های مدل رتبه‌بندی به روش AHP؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • صلواتیان، سیاوش شناسایی و طبقه‌بندی آسیب‌‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از مصرف سریال‌‌های ماهواره‌ای با استفاده از روش فراترکیب [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 157-182]
 • صنوبر، ناصر رابطه معنویت محیط کار با رضایت مشتریان و نقش تعدیل‌گری رفتار شهروندی سازمانی [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 179-207]

ض

 • ضرغامی، سعید بازاندیشی مفهومی «پرورش تفکر» همچون بستر فرهنگی تحول نظام آموزشی بر بنیاد نظریه انسان به‌منزله عامل [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 123-151]
 • ضرغامی، سعید مبانی و اصول اخلاقی ارتباط استاد با دانشجو بر بنیاد تحلیل تطبیقی و نقد آرای فیلسوفان هستی [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 91-114]

ط

 • طالبان، محمدرضا علیهِ جامعه‌‌شناسیِ سیاست‌‌گذار [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 39-66]
 • طالبان، محمدرضا بررسی تجربی تفاوت دینداری در دو ساختار شهری و روستایی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 73-96]
 • طالبان، محمدرضا مهندسی اجتماعی، احیاگر جامعه‌شناسی؛ دیدگاه جاناتان ترنر [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 7-35]
 • طالبان، محمدرضا تورش مطلوبیت اجتماعی در پیمایش‌های اجتماعی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 7-27]
 • طالبان، محمّدرضا برازش تجربی مدل‌های مفهومی ـ ساختاری از دینداری* [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 41-60]
 • طالبی، ابوتراب گونه‌شناسی معنویت‌گرایان جدید [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 203-233]
 • طالبی طادی، بهنام درآمدی بر فراگردها و مبادی تصدیقیه نظام‌سازی فقهی؛ با تأکید بر آراء آیت‌الله سیدمحمدباقر صدر [دوره 9، شماره 36، 1395، صفحه 133-157]
 • طالبی طادی، بهنام عناصر انسان‌شناسی نظام‌سازی فقهی؛ با تأکید برآراء آیت‌الله سیدمحمد باقر صدر [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 195-223]
 • طاهرپور، محمدشریف اصول و روش‌های تعامل با دیگری؛ برگرفته از مبانی انسان‌شناختی مکتب اسلام [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 93-119]
 • طاهرپور، محمدشریف واکاوی رویکردهای مختلف درباره پیوند جهانی‌شدن و بومی‌گرایی و اشارات تربیتی آن [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • طاهری، حامد ارزیابی کارایی نسبی استان‌های کشور در شاخص‌های اقتصادی فرهنگ طی برنامه سوم و چهارم توسعه؛ رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 163-183]
 • طباطبائیان، سیدحبیب‌اله رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت در جهاد دانشگاهی [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 75-101]
 • طرقی، جعفر بررسی تحلیلی ابعاد و مؤلفه‌های دانشگاه‌پژوهی: ارائه الگوی تلفیقی دانشگاه‌پژوهی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 197-223]
 • طغیانی، مهدی روش‌شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی ـ اجتماعی برای طرح‌های اقتصادی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 7-35]
 • طهماسب‌کاظمی، بهروز مدیریت راهبردی استعدادها؛ جستاری در رویکردها، مسائل و مؤلفه‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 105-134]
 • طهماسیان، کارینه عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگیِ دختران نوجوان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 7-33]
 • طهماسیان، کارینه رضایت از زندگی، اختلالات درونی‌سازی شده و برونی‌سازی شده در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و غیر کاربران [دوره 7، شماره 27، 1393، صفحه 119-137]
 • طهماسیان، کارینه اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-59]
 • طیبی، حمیدرضا رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت در جهاد دانشگاهی [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 75-101]

ظ

 • ظهیری‌نیا، مصطفی دلالت‌های معنایی حجاب در میان زنان و دختران جوانِ بندرعباس [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 123-153]

ع

 • عابدی‌جعفری، حسن مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 127-162]
 • عارفی، محبوبه هم‌خوانی و هم‌افزایی سیاست‌های کلان نظام آموزشی ایران در راستای توسعه فرهنگی [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 153-186]
 • عارفی، محبوبه بررسی تحلیلی ابعاد و مؤلفه‌های دانشگاه‌پژوهی: ارائه الگوی تلفیقی دانشگاه‌پژوهی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 197-223]
 • عاشوری، مهدی هدف‌گذاری رئالیستیِ تحقیقات اجتماعی با ملاحظه ارزش‌های اسلامی و زمینه‌های اجتماعی [دوره 8، شماره 32، 1394، صفحه 49-65]
 • عاصمی، عاصفه تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 59-85]
 • عامری، داود درآمدی بر مؤلفه‌های اساسی جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 33-54]
 • عباسپور، عباس تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 189-221]
 • عباس‌زاده، محمد فهم زمینه و پیامد‌های مصادره تجربه با رویکرد کیفی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 41-65]
 • عباس‌زاده، محمد اشتراک دانش؛ حلقه مفقوده در اجتماعات علمی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 147-176]
 • عباس زاده، محمد مطالعه تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس شادکامی خانواده‌های شاهد و ایثارگر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • عباسی، رسول نقد پیام‌های بازرگانی رسانه ملی از منظر بازاریابی اسلامی [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 161-190]
 • عباسی، غلامرضا بررسی فرهنگ سازمانی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 201-216]
 • عباسی شوازی، محمد تقی رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی اجتماعی؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر جهرم [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 171-211]
 • عبدالحمید، مهدی الگوی ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در پرتو معرفت علوی [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 123-152]
 • عبداله‌خانی، علی طراحی الگوی ارزیابیِ نقش و کارکرد طبقه متوسط در امنیت و جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 107-126]
 • عبدالهی، یحیی فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره)؛ با مروری بر ویژگی‌های «فقه نظامات» [دوره 9، شماره 36، 1395، صفحه 61-86]
 • عبدلی، افسانه واکاوی رویکردهای مختلف درباره پیوند جهانی‌شدن و بومی‌گرایی و اشارات تربیتی آن [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • عبدی، حمید واکاوی چشم‌انداز‌ها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404؛ تحلیلی بر اولویت‌ها و فرصت‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 223-250]
 • عدلی‌پور، صمد بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 159-180]
 • عراقیه، علیرضا جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه‌ای و آموزش عالی [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 187-204]
 • عربی ستوده‌آرانی، طاهره تبیین جامعه‌شناختی فراز و فرودِ درک ایدئولوژیک از دین [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 35-55]
 • عرفان‌منش، ایمان مبانی روش‌شناختی پژوهش اسنادی در علوم اجتماعی؛ مورد مطالعه: تأثیرات مدرن‌شدن بر خانواده ایرانی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 61-91]
 • عرفان‌منش، ایمان واکاوی مسائل اجتماعی نوظهور در روابط نظارتی والدین و نوجوانان با توجه به فنّاوری‌های جدید [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 71-102]
 • عزتی، میترا شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 161-190]
 • عزیزخانی، فرشید بررسی چگونگی تطبیق نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده و مفروضات آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 175-196]
 • عزیزی، مهدی فمینیسم و دانش مدیریت: از ادعای همگرایی تا تعارض در عمل [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 59-88]
 • عزیزی، نعمت‌اله بررسی راه‌های بهبود عملکرد پژوهشی اعضای هیئت علمی در علوم انسانی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 7-33]
 • عزیزی، نعمت‌اله اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی؛ تأملی بر راهبرد‌های بهبود استاندارد‌های اخلاقی در آموزش‌های دانشگاهی [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 173-201]
 • عزیزی، نعمت اله تحلیلی بر نفوذ سرمایه‌داری آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزیزی‌شمامی، مصطفی بررسی وضعیت هوش‌اخلاقی دانشجویان [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 201-214]
 • عصاره، علیرضا واکاوی سازوکار‌های توسعه بین‌المللی‌سازی نظام آموزش عالی کشور [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 153-184]
 • عظیمی‌هاشمی، مژگان ارزش‌ها، نگرش‌ها و الگوهای کنش جوانان در خصوص همسرگزینی و روابط پیش از ازدواج؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه‌های استان خراسان رضوی [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 179-212]
 • علم‌الهدی، جمیله نقش علوم انسانی در توسعه عرفی‌گرایی [دوره 8، شماره 32، 1394، صفحه 99-124]
 • علم‌الهدی، جمیله ضرورت بازتعریف نقش عقل برای تحول در نظام آموزشی [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 205-242]
 • علم الهدی، جمیله انقلاب آکادمیک دوم و ظهور دانشگاه کارآفرین؛ خوانش واقع‌گرایانه ظرفیت‌ها و محدویت‌های الگوی دانشگاه کارآفرین به‌مثابه موتور نوآوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 77-118]
 • علوی مقدم، سید بهنام فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد: سنجش نگرش معلمان زبان انگلیسی به محتوای فرهنگی کتاب‌های نونگاشت در برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 7-32]
 • علیخواه، فردین تقلب در امتحان؛ نگاهی از درون؛ مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 7، شماره 27، 1393، صفحه 161-188]
 • علیخواه، فردین تأملی بر خرده‌فرهنگ جوانان: مطالعه‌ای درباره ماشین‌رانی نمایشی جوانان شهر رشت [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 155-175]
 • علیدوست، ابوالقاسم مناسبات فقه و سیاست در مکتب اصفهان [دوره 9، شماره 36، 1395، صفحه 87-112]
 • علیدوستی، قاسم رهیافت سطح‌شناختی در مطالعه اهداف جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 147-164]
 • علیزاده ممقانی، رضا تناقض‌نمای امتناعِ امر اخلاقی در فنّاوری [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 7-24]
 • علیوردی‌نیا، اکبر تأثیر میزان خودکنترلی بر ارتکاب جرم در میان دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 93-118]
 • علیوردی‌نیا، اکبر بررسی جامعه‌شناختی تمایل به برون‌کوچی نخبگان علمی [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 153-178]
 • علیوردی‌نیا، اکبر تبیین شرط‌بندی‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 115-148]
 • علیوردی‌نیا، اکبر جامعه‌شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک؟ [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 37-70]
 • علیوردی‌نیا، اکبر تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای انحرافی دانشجویان [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 97-130]
 • عمادی، عبدالرسول تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهاد‌های علمی و فرهنگی دوره تیموری [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 55-79]
 • عموعبداللهی، فاطمه آینده فعالیت‌های رسانه‌های غرب در مواجهه با اسلام با تأکید بر سینمای هالیوود [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 163-198]
 • عیسی‌زادگان، علی دانشجویان و معنای تحصیل [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 147-165]
 • عیوضی، محمدرحیم بررسی چگونگی تطبیق نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده و مفروضات آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 175-196]

غ

 • غفاریان، الهه زمینه‌های کم فرزندطلبی و تأخیر در فرزندآوری مورد مطالعه: زنان مشهد [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 73-98]
 • غلامرضایی، داود تحلیل چالش کیفیت آموزش عالی در برنامه پنجم توسعه [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 139-171]
 • غلامی، خلیل سبک رهبری خدمت‌گزار در میان مدیران مدارس؛ مطالعه موردی شهر سنندج [دوره 7، شماره 27، 1393، صفحه 139-160]
 • غلامی، محمدتقی فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 99-116]
 • غیاثیان، مریم‌سادات راهبرد‌های سینمای هالیوود در پایش فرهنگ بینندگان؛ تحلیل‌ گفتمان پویانمایی لوراکس براساس انگاره هم‌جوارسازی [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 7-38]

ف

 • فاتح‌راد، مهدی ارائه مبنا و چارچوبی برای تدوین نظام کنترل راهبردی نقشه جامع علمی کشور [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 141-164]
 • فاتحی دهاقانی، ابوالقاسم خوانش بوردیویی تجربه‌زیسته نابرابری در میدان دانشگاه با تأکید بر خشونت نمادین؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 7-42]
 • فاطمی، جمیله منطق‌گرایی در امثال و حکم فارسی [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 215-228]
 • فاطمی اردستانی، سیدمحمدحسن رابطه سبک زندگی اسلامی با هویت اخلاقی و خودکنترلی در نوجوانان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 213-229]
 • فاطمی‌امین، زینب بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه‌حل‌ها [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 111-134]
 • فاطمی‌امین، زینب نظام آموزشی و بازدهی آموزشی مطالعه تطبیقی 70 کشور جهان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 103-130]
 • فتح‌آبادی، جلیل تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی دانشجویان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 117-153]
 • فتحی آذر، اسکندر مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز از توجه به اخلاق پژوهش؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 149-178]
 • فتحی واجارگاه، کورش جایگاه چندفرهنگی در آموزش مدرسه‌ای و آموزش عالی [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 187-204]
 • فخرزارع، سیدحسین فلسفه اجتماعی در قرآن [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 85-118]
 • فراستخواه، مقصود شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 163-202]
 • فراستخواه، مقصود طراحی مدل رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی و تعیین ضریب اهمیت عامل‌های مدل رتبه‌بندی به روش AHP؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • فرامرزقراملکی، احد اخلاق داوری علمی [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 7-19]
 • فرتاش، کیارش ارائه چارچوبی برای پایش و ارزیابی نظام ملی علم، فنّاوری و نوآوری ایران [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 119-154]
 • فرجی، سیروان تحلیل تجربه‌‌های معلمان از دوشغله بودن؛ مطالعه کیفی دلایل و پیامدها [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 119-146]
 • فرجی، محسن الگوی عملکرد شوراهای کمیته انضباطی دانشجویی: رویکردی داده‌بنیاد [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 67-89]
 • فرزبد، محمدمهدی جامعه‌شناسی حافظه جمعی: حوزه مطالعاتی پارادایمیک یا ناپارادایمیک؟ [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 37-70]
 • فرهمند، مهناز بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده‌های یزدی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرهنگی، علی‌اکبر مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 127-162]
 • فرهی‌بوزنجانی، برزو طراحی و تبیین مدل شناخت، سنجش و مدیریت فرهنگ سازمانی؛ مورد مطالعه: یکی از نهادهای انقلاب اسلامی [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 113-138]
 • فرید، ابوالفضل رابطه بین جهت‌گیری مذهبی درونی و رفتار‌های سلامت جسمی، روانی و معنوی و نقش واسطه‌ای ارزیابی چالش‌برانگیز بودن [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 67-82]
 • فصلنامه راهبرد فرهنگ، دفتر پنج سال با راهبرد فرهنگ [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 207-227]
 • فضائلی، احمد جایگاه جهانی ایران اسلامی از نظر تنبلی اجتماعی؛ بررسی گزارش‌ها و تحقیقات مربوط به تنبلی اجتماعی در ایران [دوره 6، شماره 21، 1392، صفحه 57-77]
 • فضائلی، احمد گامی برای بهره‌گیری از محتوای دین اسلام در پژوهش‌ دینداری [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 17-40]
 • فلک‌الدین، زهرا بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده‌های یزدی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • فولادیان، مجید بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه‌حل‌ها [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 111-134]
 • فولادیان، مجید نظام آموزشی و بازدهی آموزشی مطالعه تطبیقی 70 کشور جهان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 103-130]
 • فیروزجائیان، علی‌اصغر تحلیل جامعه‌شناختیِ بیگانگی دانشگاهی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 105-131]
 • فیروزی، فاطمه السادات تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهاد‌های علمی و فرهنگی دوره تیموری [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 55-79]
 • فیروزیان پوراصفهانی، آیدا فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد: سنجش نگرش معلمان زبان انگلیسی به محتوای فرهنگی کتاب‌های نونگاشت در برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 7-32]
 • فیروزیان پوراصفهانی، آیلین فرهنگ مبدأ در برابر فرهنگ مقصد: سنجش نگرش معلمان زبان انگلیسی به محتوای فرهنگی کتاب‌های نونگاشت در برنامه جدید آموزش زبان انگلیسی در ایران [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 7-32]
 • فیض، مهدی جایگاه اخلاق مهندسی در شایستگی‌های حرفه‌ای مهندسان [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 115-147]

ق

 • قائدی، یحیی بازاندیشی مفهومی «پرورش تفکر» همچون بستر فرهنگی تحول نظام آموزشی بر بنیاد نظریه انسان به‌منزله عامل [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 123-151]
 • قائدی، یحیی فلسفه برنامه درسی آموزش عالی: پیشنهاد چهارچوبی برای فلسفه‌ورزی [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 33-52]
 • قائمی‌نیا، علی اصغر تبیین زمینه‌های اخلاقی برنامه‌ریزی در چارچوب نظریه‌ پسااثبات‌باوری؛ موردپژوهی: برنامه‌های توسعه‌ پنج‌ساله [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 111-136]
 • قابضی، فاطمه تأثیر زیارت بر ابعاد مثبت و منفی احساس تنهایی دانشجویان [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 117-153]
 • قادرزاده، امید تحلیل تجربه‌‌های معلمان از دوشغله بودن؛ مطالعه کیفی دلایل و پیامدها [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 119-146]
 • قادرزاده، امید تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان‌زیست خانواده [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-84]
 • قادرزاده، امید جوانان و روابط پیش از ازدواج؛ مطالعه کیفی زمینه‌ها، تعاملات و پیامد‌های آن [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-40]
 • قادرزاده، امید مصرف و هویت: مطالعه مردم‌شناختی جوانان بازاری شهر بانه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 45-74]
 • قادری، امید تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان‌زیست خانواده [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-84]
 • قاسم‌زاده، داود اشتراک دانش؛ حلقه مفقوده در اجتماعات علمی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 147-176]
 • قاسمی، وحید اثر همدلی فرهنگی، ابتکار اجتماعی و قوم‌گرایی بر هوش فرهنگی [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 129-153]
 • قاسمی، وحید سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 103-147]
 • قاضی‌نوری، سیدسپهر آسیب‌شناسی سیستماتیک نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور؛ کاربرد «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی‌نفعان» [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-44]
 • قانعی‌راد، سید محمدامین آسیب‌شناسی سیستماتیک نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور؛ کاربرد «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی‌نفعان» [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-44]
 • قانعی‌راد، سید محمدامین معرفی چارچوبی جدید برای معرفت‌شناسی آینده‌پژوهی: معرفت‌شناسی اجتماعی؛ با تأکید بر نقد و بررسی آراء وندل بل [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 49-70]
 • قدردان‌قراملکی، محمدحسن منشور اخلاقی پژوهش؛ استوار بر ارزش‌های اسلامی [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 75-90]
 • قربانخانی، مهدی رهیافتی پدیدارشناسانه در واکاوی موانع خلق دانش در علوم انسانی بر پایه ادراک و تجربه زیسته نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 75-110]
 • قریشی، فردین مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ اجتماعی رئالیسم انتقادی؛ با تأکید بر آراء روی بسکار [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 29-57]
 • قلاوندی، حسن فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 99-116]
 • قلی‌پور، حسین ابعاد و مؤلفه‌‌های تحول در علوم انسانی در اندیشه مقام معظم رهبری و دلالت‌‌های آن بر علوم انسانی مطلوب جمهوری اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 97-124]
 • قموشی، زهرا شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی: مطالعه‌ای فراترکیب [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 161-190]
 • قندهاریون، عَذرا بازنماییِ کلیشه و ضدکلیشه زن؛ کاوشی در دنیای تبلیغات تلویزیون ایران با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 85-206]
 • قهرمانی‌قاجار، سوسن جایگاه آموزش در برنامه‌های علم و فناوری کشور‌های منتخب جهان [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 103-128]
 • قیومی، صدیقه تکنولوژی: عقلانیت و نقدپذیری در برابر رویکرد موجه‌گرایانه [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 43-72]

ک

 • کاردان، عباس جنگ نرم، دموکراسی‌سازی آمریکایی و نظریه امپریالیسم فرهنگی [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 77-105]
 • کارگر، سعید رابطه سبک زندگی فراغتی و دینی با شادمانی اجتماعی؛ مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر جهرم [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 171-211]
 • کاظمی، حجت کاوش مفهومی و نظری مهندسی اجتماعی [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 91-112]
 • کبیری، سعید تبیین شرط‌بندی‌های ورزشی دانشجویان دانشگاه‌های شهر رشت از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 115-148]
 • کچویان، حسین بازنمایی غرب در گفتمان اسلام‌ِ احیاشده [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 7-39]
 • کچویان، حسین ده گام اصلی روش‌شناختی در تحلیل تبارشناسانه فرهنگ؛ با اتکا به آراء میشل فوکو [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 7-30]
 • کدخدائی، عباسعلی نظام بین‌المللی حقوق بشر و جنگ نرم [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 55-76]
 • کرامتی تولایی، محمدمهدی تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 189-221]
 • کرشی، میثم ترسیم فرآیند نوآوری در مراکز تحقیقاتی علوم انسانی؛ مطالعه موردی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام [دوره 14، شماره 55، 1400]
 • کرم‌الهی، نعمت‌اله مبانی الگوی اجتماعی سنجش دین‌داری در ایران [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 93-116]
 • کرمانی، مهدی تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 81-114]
 • کریم‌زاده، هیوا مصرف و هویت: مطالعه مردم‌شناختی جوانان بازاری شهر بانه [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 45-74]
 • کزازی، ابوالفضل رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت در جهاد دانشگاهی [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 75-101]
 • کفیلی یوسف‌آباد، معصومه رابطه سبک زندگی اسلامی با هویت اخلاقی و خودکنترلی در نوجوانان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 213-229]
 • کلاته‌ساداتی، احمد آسیب‌شناسی روش توسعه علوم انسانی در ایران [دوره 5، شماره 19، 1391، صفحه 27-51]
 • کلانتری، عبدالحسین گستره اجتماعی دین و قلمرو سکولاریسم در دانشگاه: مطالعه موردی دانشجویان ورودی‌های 84-90 دانشگاه صنعتی شریف [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 39-83]
 • کلیشادی، فاطمه تأثیر ادراک طرد ـ پذیرش و کنترل والدین بر هوش اخلاقی و تحمل پریشانی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 155-169]
 • کوثری، مسعود مواجهه سیاست‌‌‌گذاری فرهنگی با «صنعت فرهنگ» و گذار از آن [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 91-112]
 • کوثری، مسعود امکان تولید علم اجتماعی اسلامی [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 31-54]
 • کوثری، مسعود واکاوی نظریه فرهنگی «سپهرنشانه‌ای» یوری لوتمان و کاربست آن در زمینه تحلیل مناسبات میان دین و سینما [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 73-96]
 • کوثری، مسعود مطالعه‌ ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در افق سال ۱۴۰۴ با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 137-162]
 • کوچانی اصفهانی، مسعود مصرف رسانه، مدیریت بدن و رفتار باروری؛ مورد مطالعه: زنان معلم یاسوج [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 173-196]
 • کوهی، کمال مطالعه تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس شادکامی خانواده‌های شاهد و ایثارگر تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیانپور، مسعود زنان و برساخت اجتماعی تعهد زناشویی؛ مورد مطالعه: شهر اصفهان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 127-163]

گ

 • گائینی، ابوالفضل پارادایم‌های سه‌گانه اثبات‌گرایی، تفسیری و هرمنوتیکردر مطالعات مدیریت و سازمان [دوره 5، شماره 19، 1391، صفحه 103-138]
 • گلابی، فاطمه مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختیِ اجتماعی رئالیسم انتقادی؛ با تأکید بر آراء روی بسکار [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 29-57]
 • گل‌پرور، محسن رابطه عدالت رویّه‌ای و توزیعی با رضایت از مزایا و نقش تعدیل‌کننده فرهنگ سازمان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 131-146]
 • گل‌پرور، محسن نقش تعدیل‌کننده ارزش‌های فرهنگی در رابطه عدالت با رفتار‌های انحرافی [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 181-210]
 • گلشنی، مهدی جهانی‌سازی و فرهنگ در اندیشه متفکران عرب [دوره 6، شماره 23، 1392، صفحه 77-97]
 • گودرزی، محسن تحلیل روایت و نشانه‌شناسی سینمای دینی پس از انقلاب؛ مقوله‌های دینی، متغیر‌های روایی و رمزگان اکوئی در فیلم «طلا و مس» [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 61-85]

ل

 • لبافی، سمیه آسیب‌شناسی فرایند تولید و توزیع محصولات قرآنی کودک در بازار [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • لطفی، سجاد گونه‌شناسی ذهنیت‌های خط‌مشی‌گذاران و مجریان درباره مدیریت مواجهه با بدحجابی در ایران؛ پژوهشی مبتنی بر روش‌شناسی کیو [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 7-39]
 • لطیفی، میثم پژوهشی پدیدارشناسانه برای فهمِ جوهره مدیریت جهادی [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 91-122]
 • لطیفی، میثم الگوی عملکرد شوراهای کمیته انضباطی دانشجویی: رویکردی داده‌بنیاد [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 67-89]
 • لطیفی، میثم فمینیسم و دانش مدیریت: از ادعای همگرایی تا تعارض در عمل [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 59-88]

م

 • مؤمنی، فرشاد فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 55-80]
 • مبینی دهکردی، علی مدیریت راهبردی استعدادها؛ جستاری در رویکردها، مسائل و مؤلفه‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 105-134]
 • مجدی، علی‌اکبر فراتحلیل عوامل مؤثر بر اخلاق سازمانی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 187-211]
 • محبی، اکرم انواع دینداری و اخلاق کار؛ مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه زنجان [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 147-177]
 • محجوب، حسن تحلیل توسعه اقتصاد دانش ایران بر اساس سند چشم‌انداز 1404 [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 65-97]
 • محسن‌زاده، فرشاد اثربخشی واقعیت درمانی بر اهمال‌کاری و خودنظم‌بخشی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 203-221]
 • محمدامینی، میثم به‌کارگیری مفهوم «دلیل هنجاری» برای شناخت شکل‌های موجه اثرگذاری ارزش‌ها بر فعالیت علمی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 7-30]
 • محمدپور، احمد تجارت مرزی و تفسیر مردم از تغییراتِ جهان‌زیست خانواده [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 61-84]
 • محمدپور، احمد برساخت تفسیری تجربه زیسته خیّران مدرسه‌ساز؛ (مورد مطالعه: خیّران مدرسه‏‌ساز مشهد) [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 41-65]
 • محمدعلیزاده، حاجیه دیرینه‌شناسی طرح «دانشگاه اسلامی» در ایران (قبل از انقلاب اسلامی 1357) [دوره 7، شماره 25، 1393، صفحه 7-40]
 • محمدعلیزاده، حاجیه تباریابی رخدادِ «انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها»؛ بر مبنای همسویی انتقادی روند‌های کلان فرهنگی دوره ماقبل انقلاب اسلامی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 7-50]
 • محمدی، امیر تأملی در وضعیت مطالعه دانشجویان با تأکید بر نقش خانواده و دانشگاه؛ مطالعه موردی سه دانشگاه‌ دولتی [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 75-104]
 • محمدی، حسین جوانان و روابط پیش از ازدواج؛ مطالعه کیفی زمینه‌ها، تعاملات و پیامد‌های آن [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-40]
 • محمدی، حمداله نولیبرالیسم و خیزش «پاسخگویی» در دانشگاه؛ تأملی بر تلقی دانشگاه به‌عنوان نهاد «شبه بازار» [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 127-149]
 • محمدی، شیرکوه چرایی خودداری نخبگان از مهاجرت؛ بازنمایی هویت استادی [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 127-153]
 • محمدی، فاطمه شیوه‌های بازنمایی مصرف در فیلم‌های سینمایی دوره سازندگی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 31-63]
 • محمدی، فردین جوانان و روابط پیش از ازدواج؛ مطالعه کیفی زمینه‌ها، تعاملات و پیامد‌های آن [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 7-40]
 • محمدی، فردین تحلیل خوانش‌‌ زنان از سریال‌‌‌‌های‌ ماهواره‌ای ‌فارسی‌زبان؛ مورد مطالعه: زنان شهر سنندج [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 47-72]
 • محمدی، فردین سرمایه فرهنگی و هویت جمعی؛ مطالعه پیمایشی دانشجویان دانشگاه کردستان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 87-119]
 • محمدی، فردین تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 81-114]
 • محمدی، فردین تبیین جامعه‌شناختی رابطه عادت‌واره و خرید کالاهای ورزشی خارجی ؛ مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی خارجی شهر سنندج [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 123-142]
 • محمدی، مهدی طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 155-176]
 • محمدی‌جوزانی، زهره بررسی وضعیت هوش‌اخلاقی دانشجویان [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 201-214]
 • محمدی چابکی، رضا فلسفه آموزش عالی: ماهیت و قلمرو [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 7-32]
 • محمدی‌دوستدار، حسین جایگاه آموزش در برنامه‌های علم و فناوری کشور‌های منتخب جهان [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 103-128]
 • محمودیان، حسین مصرف رسانه، مدیریت بدن و رفتار باروری؛ مورد مطالعه: زنان معلم یاسوج [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 173-196]
 • مخبردزفولی، حامد بررسی فرهنگ سازمانی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 201-216]
 • مختاری، محمود نقش جنبه‌های فیزیکی و التفاتی مصنوعات فنّاورانه در عاملیت اجتماعی؛ با تأکید بر فنّاوری‌های همگرای بهسازی انسان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 7-27]
 • مختاری، مریم هرزه‌نگاری و فراواقعیت؛ مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه‌نگاری [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 71-99]
 • مختاری، مصطفی نقش میانجی‌گر تنظیم هیجانِ ‌شناختی در رابطه حمایت اجتماعی ادراک‌شده و موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 181-205]
 • مختاریان‌پور، مجید عوامل تسهیل‌کننده اجرای موفق سیاست‌های فرهنگی کشور؛ مبتنی بر تجربیات برنامه‌های توسعه اول تا چهارم [دوره 7، شماره 27، 1393، صفحه 33-62]
 • مختاریان‌پور، مجید طراحی شبکه اجرای تعاملی سیاست‌های فرهنگی کشور [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 95-128]
 • مختاریان پور، مجید بررسی چگونگی تطبیق نظریه‌های رفتار مصرف‌کننده و مفروضات آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 175-196]
 • مخدومی، احمد ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری از منظر کارگزاران کشور [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 177-199]
 • مدهوشی، مهرداد طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 131-152]
 • مرادی، حسن هویت علم دینی از نگاه حکمت متعالیه [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 55-74]
 • مرجائی، سیدهادی بررسی تحلیلی ابعاد و مؤلفه‌های دانشگاه‌پژوهی: ارائه الگوی تلفیقی دانشگاه‌پژوهی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 197-223]
 • مرجانی، بهناز جایگاه دانش در مهارت‌آموزی [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 67-90]
 • مرزوقی، رحمت‌اله شناسایی عوامل موجدِ برنامه درسی ضمنی دانشگاهی با روش تحلیل عاملی تأییدی [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 155-172]
 • مرزوقی، رحمت‌اله طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 155-176]
 • مسعودنیا، حسین تصویر از خود: برساختی انتقادی ـ ایده‌آلیستی از هویت ملی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دکترای دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-162]
 • مسعودی‌نیا، زهرا عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • مطلبی‌فرد، علیرضا بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 203-219]
 • مطهری‌نسب، زهرا اثربخشی واقعیت درمانی بر اهمال‌کاری و خودنظم‌بخشی دانش‌آموزان [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 203-221]
 • مظاهری، محمدعلی پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس کیفیت ارتباط همسران با دو خانواده‌ اصلی [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 99-125]
 • مظاهری، محمدعلی عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگیِ دختران نوجوان [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 7-33]
 • مظاهری، محمدعلی ارزش‌های فرزندپروری مادران‌کودکان 3 تا 5 ساله؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 121-148]
 • مظاهری، محمدعلی رضایت از زندگی، اختلالات درونی‌سازی شده و برونی‌سازی شده در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی و غیر کاربران [دوره 7، شماره 27، 1393، صفحه 119-137]
 • مظاهری، محمدعلی رابطه میان سطوح متفاوت روابطِ پیش از ازدواج و نگرش والدین به آن با میزان سازگاری زناشویی زوجین [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 101-125]
 • مظاهری، محمدعلی مقایسه نحوه مواجهه افراد با موقعیت‌های اخلاقی در فضای مجازی و دنیای واقعی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 97-122]
 • مظاهری، محمدعلی اثربخشی نمایش‌درمانگری خانواده بر کاهش تعارض والد ـ نوجوان؛ یک مطالعه تک آزمودنی [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 33-59]
 • مظاهری، محمدمهدی تدوین سیستم خط‌مشی‌گذاری فرهنگی آینده‌نگر با استفاده از هم‌افزائی مدل‌ها [دوره 6، شماره 22، 1392، صفحه 135-162]
 • معصومی، سعید تنظیم ظریف و استدلال آنتروپیک مبتنی بر چندجهانی [دوره 8، شماره 32، 1394، صفحه 67-98]
 • معینی‌کیا، مهدی فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 147-170]
 • مفتونی، نادیا هنر به‌مثابه راهبرد فرهنگی در اندیشه فارابی [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 113-126]
 • مقدس، سعید مصرف رسانه، مدیریت بدن و رفتار باروری؛ مورد مطالعه: زنان معلم یاسوج [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 173-196]
 • ملاعباسی، محمد کاوش نظری در کرسی‌های آزاداندیشی [دوره 4، شماره 13-12، 1390، صفحه 61-85]
 • ملک‌احمدی، حکیمه هرزه‌نگاری و فراواقعیت؛ مطالعه کیفی تجارب کاربران ایرانی در استفاده از محصولات هرزه‌نگاری [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 71-99]
 • ملک‌پور اصل، بهزاد تبیین زمینه‌های اخلاقی برنامه‌ریزی در چارچوب نظریه‌ پسااثبات‌باوری؛ موردپژوهی: برنامه‌های توسعه‌ پنج‌ساله [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 111-136]
 • ملک‌سعیدی، حمیده طراحی دو الگوی ارتباطاتی و اطلاع‌رسانی برای آگاه‌سازی تسهیل‌گران روستایی [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 183-204]
 • ملک‌عسگر، سعاده رابطه میان سطوح متفاوت روابطِ پیش از ازدواج و نگرش والدین به آن با میزان سازگاری زناشویی زوجین [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 101-125]
 • ملکی، علی تبیین جامعه‌شناختی رابطه عادت‌واره و خرید کالاهای ورزشی خارجی ؛ مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی خارجی شهر سنندج [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 123-142]
 • ملکی‌فر، سیاوش آسیب‌شناسی سیستماتیک نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور؛ کاربرد «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی‌نفعان» [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-44]
 • منجمی، علیرضا «گزینش نظریه» از دیدگاه تامس کوهن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 71-103]
 • منجّمی، علیرضا نقد انتقال تکنولوژی از منظر فلسفه تکنولوژی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 137-149]
 • منصوری، علیرضا فن‌سالاری در سیاست‌گذاریِ علم و تکنولوژی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 25-43]
 • منصوری، علیرضا تکنولوژی: عقلانیت و نقدپذیری در برابر رویکرد موجه‌گرایانه [دوره 14، شماره 54، 1400، صفحه 43-72]
 • منصوری، علیرضا تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهاد‌های علمی و فرهنگی دوره تیموری [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 55-79]
 • منطقی، مرتضی نقش الگو‌های جهادی در تعمیق ریشه‌های هویتی جوانان [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 123-155]
 • مهارتی، یعقوب معرفی و ارزیابی نظریه مطالعات فرافرهنگی هافستد [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 199-225]
 • مهام، محمود رقابت و نظم اجتماعی؛ نقد جامعه‌‏شناسی گسسته‌‏گرا بر مبنای یافته‏‌های «انسان‌‏شناسی یاریگری» [دوره 13، شماره 50، 1399، صفحه 7-38]
 • مهدوی‌کنی، محمدسعید بازسازی اندیشه آیت‌الله مهدوی‌کنی در تولید علوم انسانی ـ اجتماعی اسلامی؛ از نظر تا تطبیق [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 115-142]
 • مهرابی کوشکی، راضیه تصویر از خود: برساختی انتقادی ـ ایده‌آلیستی از هویت ملی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دکترای دانشگاه اصفهان [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 125-162]
 • مهرام، بهروز تأثیر مطالعه کتاب‏‌های‌ معنوی و حماسی بر ارزش‌های‌ اسلامی ـ ایرانی و رفتار اخلاقی دانش آموزان دختر با زمینه انحرافات اخلاقی [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 183-211]
 • مهرمحمدی، محمود فرهنگ خانواده: مبنای مغفول در ساماندهی تعاملات خانه و مدرسه [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 275-293]
 • موتابی، فرشته پیش‌بینی رضایت زناشویی براساس کیفیت ارتباط همسران با دو خانواده‌ اصلی [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 99-125]
 • موحدابطحی، سیدمحمدتقی نسبت نظریه فرهنگستان علوم اسلامی درباره علم دینی با واقع‌گرایی معرفت‌شناختی [دوره 8، شماره 32، 1394، صفحه 125-146]
 • موحدابطحی، سیدمحمدتقی بررسی دلایل مخالفت با علم دینی [دوره 5، شماره 20، 1391، صفحه 41-66]
 • موحدیان، قاسم تجارب پژوهشگران در مواجهه با چالش‌های اخلاق استنادی؛ مطالعه موردی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان [دوره 11، شماره 44، 1397، صفحه 59-85]
 • موسوی، آرش شبکه‌های اجتماعی و خلوت انسانی [دوره 9، شماره 34، 1395، صفحه 63-89]
 • موسوی، آرش آسیب‌شناسی سیستماتیک نظام نوآوری صنایع فرهنگی کشور؛ کاربرد «نگاشت نهادی» و «تحلیل ذی‌نفعان» [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 7-44]
 • موسوی خطیر، سیدجلال شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 163-202]
 • موسوی مهر، سیدمحمدمهدی نقادی بنیان‌‌های پژوهش در دوره مدرن از منظر هایدگر [دوره 12، شماره 47، 1398، صفحه 53-79]
 • موسی‌­پور، نعمت‌الله رویکردهای حاکم بر تغییر در نظام آموزش و برنامه درسی ایران: از رویکرد مهندسی تا رویکرد فرهنگی [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 243-273]
 • موسی‌پور، نعمت‌الله بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-186]
 • مولا قلقاچی، سمیه مطالعه تجربیات اساتید و دانشجویان دانشگاه تبریز از توجه به اخلاق پژوهش؛ مطالعه‌ای پدیدارشناسانه [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 149-178]
 • مولایی، محمدمهدی مطالعه‌ ساختار کیفیت محتوای فضای مجازی ایران در افق سال ۱۴۰۴ با رویکرد آینده‌پژوهی [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 137-162]
 • میرباقری، سیدمحمّدمهدی فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره)؛ با مروری بر ویژگی‌های «فقه نظامات» [دوره 9، شماره 36، 1395، صفحه 61-86]
 • میرزامحمدی، محمدحسن واکاوی مفهوم «پایدیا» و دستاورد‌های آن برای آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن [دوره 9، شماره 35، 1395، صفحه 175-201]
 • میرشاه جعفری، سیدابراهیم بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-186]
 • میرشاه جعفری، سیدابراهیم واکاوی چشم‌انداز‌ها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404؛ تحلیلی بر اولویت‌ها و فرصت‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 223-250]
 • میرشاه‌ولایتی، فرزانه مدل نظام نوآوری محصولات فرهنگی [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 37-72]
 • میرمحمدتبار، سیداحمد فراتحلیل عوامل مؤثر بر اخلاق سازمانی [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 187-211]
 • میرمحمدتبار، سیداحمد بررسی عوامل مؤثر بر نشاط اجتماعی در ایران؛ فراتحلیلی از تحقیقات موجود [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 159-180]
 • میرنسب، میرمحمود فرهنگ سازمانی دانشگاه و ازخودبیگانگی تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف تسلط [دوره 7، شماره 28، 1393، صفحه 177-194]

ن

 • نادری، ابوالقاسم شناسایی و اولویت‌بندی مؤلفه‌های سازمان دانش‌محور [دوره 13، شماره 52، 1399، صفحه 163-202]
 • نامداریان، لیلا واکاوی روش‌های ارزیابی مطالعات ملی آینده‌نگاری علم و فنّاوری [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 37-76]
 • نجاتی‌حسینی، سیدمحمود نسبت «خود ـ دیگری» در گفتمان دعای شیعی؛ پیوند الهیات اجتماعی و فلسفه اجتماعی دعا [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 7-38]
 • نجفی اوریمی، علیرضا ترسیم فرآیند نوآوری در مراکز تحقیقاتی علوم انسانی؛ مطالعه موردی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام [دوره 14، شماره 55، 1400]
 • نجیب‌زاده، نجمه برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی خانوار شهری و روستایی، رهیافت سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا [(مقالات آماده انتشار)]
 • نسل سراجی، رؤیا وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 137-159]
 • نصر، احمدرضا بررسی رویکرد تربیت معلم شایسته براساس اسناد تحولی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران [دوره 10، شماره 37، 1396، صفحه 163-186]
 • نظرمنصوری، علی تحلیلی بر عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری دانشگاهی دانشجویان؛ مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • نظری‌زاده، فرهاد مدل نظام نوآوری محصولات فرهنگی [دوره 8، شماره 31، 1394، صفحه 37-72]
 • نظیفی نائینی، نازنین تأثیر جهانی‌شدن بر دیپلماسی فرهنگی با تأکید بر نظریه صلح‌سازی [دوره 6، شماره 24، 1392، صفحه 141-161]
 • نعمتی، سمیه درک مفهوم پژوهشگری از دیدگاه اعضای هیئت علمی [دوره 12، شماره 45، 1398، صفحه 29-60]
 • نعمتی، علی حریم خصوصی در پژوهش‌های معطوف به انسان بر مبنای آموزه‌های اسلامی [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 59-74]
 • نعمتی مهر، مرجان‌السادات شناسایی نشانگرهای برنامه‌ریزی فرهنگی در شهرهای ایران؛ بازنمایی نقش طراحی شهری در برنامه‌ریزی فرهنگی [دوره 12، شماره 48، 1398، صفحه 171-193]
 • نقیب‌السادات، سیدرضا تحلیل روایت و نشانه‌شناسی سینمای دینی پس از انقلاب؛ مقوله‌های دینی، متغیر‌های روایی و رمزگان اکوئی در فیلم «طلا و مس» [دوره 11، شماره 42، 1397، صفحه 61-85]
 • نقی‌زاده، حسن اصول و روش‌های تعامل با دیگری؛ برگرفته از مبانی انسان‌شناختی مکتب اسلام [دوره 8، شماره 29، 1394، صفحه 93-119]
 • نوذری، محمود امکان اسلامی‌سازی و بومی‌سازی برنامه درسی رشته علوم‌تربیتی [دوره 5، شماره 19، 1391، صفحه 139-168]
 • نوربخش، فاطمه نقد پیام‌های بازرگانی رسانه ملی از منظر بازاریابی اسلامی [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 161-190]
 • نورمحمدی، مرتضی جنگ نرم، فضای سایبر و امنیت جمهوری اسلامی ایران [دوره 4، شماره 16، 1390، صفحه 127-145]
 • نوروزی، حسن فقه حکومتی از منظر شهید صدر(ره)؛ با مروری بر ویژگی‌های «فقه نظامات» [دوره 9، شماره 36، 1395، صفحه 61-86]
 • نوروزی، خلیل ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری از منظر کارگزاران کشور [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 177-199]
 • نوروزی، خلیل ترسیم فرآیند نوآوری در مراکز تحقیقاتی علوم انسانی؛ مطالعه موردی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام [دوره 14، شماره 55، 1400]
 • نوشادی، ناصر نقش فراشناخت اخلاقی در پیش‌بینی رفتارهای اجتماع‌یار [دوره 14، شماره 55، 1400، صفحه 33-53]
 • نوغانی دخت بهمنی، محسن تحلیل وضعیت، شرایط و پیامد‌های سرمایه مورد منازعه در آموزش و پرورش ایران [دوره 13، شماره 51، 1399، صفحه 81-114]
 • نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 3، شماره 9-8، 1389، صفحه 203-219]
 • نوه‌ابراهیم، عبدالرحیم طراحی مدل رتبه‌بندی گروه‌های آموزشی و تعیین ضریب اهمیت عامل‌های مدل رتبه‌بندی به روش AHP؛ مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • نوید ادهم، مهدی الزامات مدیریتی تحول بنیادین در آموزش و پرورش [دوره 5، شماره 18-17، 1391، صفحه 295-323]
 • نیک‌رای، حسین «گزینش نظریه» از دیدگاه تامس کوهن [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 71-103]
 • نیک فرجام، محمدرضا معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیلفروشان، هادی تسهیم دارایی‌های فکری حاصل از همکاری‌های تحقیقاتی مشترک: اقتضائات و چالش‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 155-187]
 • نیلی، محمدرضا واکاوی چشم‌انداز‌ها و رسالت‌های آموزش عالی ایران در افق 1404؛ تحلیلی بر اولویت‌ها و فرصت‌ها [دوره 13، شماره 49، 1399، صفحه 223-250]

و

 • واعظی‏‌نژاد، محمد آسیب‏‌شناسی صنعت بازی‏‌های رایانه‏‌ای در ایران با رویکردی سیستمی [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 113-135]
 • وجدانی، فاطمه بررسی ظرفیت تأثیرگذاری بازی‌های رایانه‌ای خشن بر عملکرد اخلاقی کاربران، براساس مدل رست ـ ناروائز [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 133-164]
 • وحدتی‌شبیری، سیدحسن آسیب‌شناسی رشته حقوق در ایران [دوره 5، شماره 19، 1391، صفحه 169-179]
 • ورشوی، سمیه تجربه پیاده‌روی مقدس؛ معنای دوگانه معنوی ـ دنیوی در تجربه سفر پیاده زائرین به مشهد در ایام شهادت امام رضا(ع) [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 133-162]
 • وکیلی، نفیسه رابطه عدالت رویّه‌ای و توزیعی با رضایت از مزایا و نقش تعدیل‌کننده فرهنگ سازمان [دوره 2، شماره 7، 1388، صفحه 131-146]

ه

 • هاجری، مهدی ارائه چارچوب توسعه دیپلماسی علم و فنّاوری از منظر کارگزاران کشور [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 177-199]
 • هاشم‌زهی، نوروز کاوش مفهومی و نظری مهندسی اجتماعی [دوره 3، شماره 11-10، 1389، صفحه 91-112]
 • هاشمیان، بهزاد تحلیل جامعه‌شناختیِ بیگانگی دانشگاهی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه مازندران [دوره 11، شماره 41، 1397، صفحه 105-131]
 • هاشمیان‌فر، سیدعلی زنان و برساخت اجتماعی تعهد زناشویی؛ مورد مطالعه: شهر اصفهان [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 127-163]
 • همتی، رضا مطالعه پدیدارشناختی تجربه زیسته دانشجویان از فرایند نگارش پایان‌نامه [دوره 11، شماره 43، 1397، صفحه 89-122]
 • همتی، رضا تحلیلی بر عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری دانشگاهی دانشجویان؛ مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی [دوره 14، شماره 53، 1400]

ی

 • یاقوتی، هدا تقلب در امتحان؛ نگاهی از درون؛ مطالعه‌ای در بین دانشجویان دانشگاه گیلان [دوره 7، شماره 27، 1393، صفحه 161-188]
 • یاوری، بهنام شناسایی و طبقه‌بندی آسیب‌‌های فرهنگی و اجتماعی ناشی از مصرف سریال‌‌های ماهواره‌ای با استفاده از روش فراترکیب [دوره 10، شماره 39، 1396، صفحه 157-182]
 • یزدانی‌فر، صالحه نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست‌گذاری و طرح‌ریزی [دوره 9، شماره 36، 1395، صفحه 7-41]
 • یزدخواستی، بهجت تحلیلی بر عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری دانشگاهی دانشجویان؛ مورد مطالعه: دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی [دوره 14، شماره 53، 1400]
 • یزدخواستی، فریبا تأثیر ادراک طرد ـ پذیرش و کنترل والدین بر هوش اخلاقی و تحمل پریشانی [دوره 9، شماره 33، 1395، صفحه 155-169]
 • یغمائی، ابوتراب نقش ارزش‌های غیرمعرفتی در ارزیابی معرفتی نظریه‌های علمی [دوره 8، شماره 32، 1394، صفحه 31-48]
 • یمنی دوزی سرخابی، محمد بررسی تحلیلی ابعاد و مؤلفه‌های دانشگاه‌پژوهی: ارائه الگوی تلفیقی دانشگاه‌پژوهی [دوره 12، شماره 46، 1398، صفحه 197-223]
 • یوزباشی، علیرضا وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 8، شماره 30، 1394، صفحه 137-159]
 • یوسفی، علی پدیدارشناسی تجربی معنای مرگ؛ بررسی موردی زنان شهر مشهد [دوره 4، شماره 15-14، 1390، صفحه 39-51]
 • یوسفی، علی موجه‌سازی مصرف تظاهری؛ مورد مطالعه: مصرف کالاها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد [دوره 10، شماره 38، 1396، صفحه 41-69]
 • یوسفی، علی پدیدارشناسی تجربی واکنش به مرگ؛ مطالعه زنان شهر مشهد [دوره 10، شماره 40، 1396، صفحه 71-94]
 • یونسی، عرفان تأثیر میزان خودکنترلی بر ارتکاب جرم در میان دانشجویان [دوره 7، شماره 26، 1393، صفحه 93-118]