شایستگی‌های اخلاقی مدیران دانشگاهی: مطالعه‌ای فراترکیب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

2 استادیاردانشگاه تهران

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

با توجه به نقش برجسته مدیران در عرصه دستیابی به اهداف سازمان­ها، بالاخص مدیران دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی؛ توجه به انتخاب و انتصاب مدیران، از اهمیت زیادی برخوردار است و اهتمام به شایستگی­های اخلاقی مدیران باید مورد توجه جدی قرار گیرد. از این‌رو هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی نظام­مند از شایستگی اخلاقی مدیران دانشگاهی می­باشد. روش پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب می­باشد و برای گردآوری داده­ها از روش کتابخانه­ای استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه پژوهش، تمامی منابع علمی مرتبط با موضوع شایستگی­های اخلاقی مدیران (دانشگاهی) (1397-1377 همچنین 2018-1998) می­باشد. کلید واژه­های شایستگی­های اخلاقی، شایستگی حرفه­ای، شایستگی مدیران (دانشگاهی) از پایگاه داده­های داخلی پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، نورمگز، مگ‌ایران، پرتال جامع علوم انسانی، پایان‌نامه­ دانشگاه تهران و گنج بتا و پایگاه داده­های خارجی همچون Scholar.google، Elsevier، Proquest  در 20 سال اخیر مورد جستجو قرار گرفت. نتایج نشان داد با بررسی 55 منبع از 2380 منابع اولیه 3 مؤلفه اصلی و 54 مؤلفه فرعی را به‌عنوان شایستگی اخلاقی در پژوهش­های مختلف داخلی و خارجی قابل احصاء است. بر این اساس ابعاد اساسی شایستگی­های اخلاقی مدیران شامل: 1.­ شایستگی اخلاقی فردی (تقوا، اعتماد به نفس، شجاعت و جسارت، پاکدامنی و حیا، کظم غیظ، پرهیز از شخصی کردن امور، تواضع و فروتنی و ...)؛ 2.­ شایستگی اخلاقی بین­فردی (برقراری روابط حسنه، عدالت و انصاف، صبر و بردباری، امانتداری، حسن ظن، فداکاری و ایثار و ...)؛ 3. شایستگی اخلاقی فرا فردی (پرهیز از پنهان‌کاری، قانون­گرایی، مقدس شمردن خدمت­رسانی، مصلحت‌اندیشی، مسئولیت­پذیری سازمانی، مشارکت­جویی و وجدان کاری) می­باشد.

کلیدواژه‌ها