دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. تحلیلی بر نفوذ سرمایه‌داری آکادمیک در نظام آموزش عالی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1399

سیده گل افروز رمضانی؛ نعمت اله عزیزی؛ مریم شفیعی سروستانی


2. معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1399

مونا چراغی؛ زهرا بی غم؛ عباس ذبیح‌زاده؛ محمدرضا نیک فرجام؛ سجاد توسلی


3. بررسی ترجیحات مادی در بین خانواده‌های یزدی و عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1399

مهناز فرهمند؛ زهرا فلک‌الدین؛ فاطمه تیموری


4. مطالعه تأثیر هوش معنوی و تاب‌آوری بر احساس شادکامی خانواده‌های شاهد و ایثارگر تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

کمال کوهی؛ محمد عباس زاده؛ ناهید داداش زاده


5. نقش رسانه‌های اجتماعی موبایلی در آئین‌های اجتماعی: مطالعه موردی تشییع جنازه 175 شهید غواص

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1399

سیاوش صلواتیان؛ علیرضا پویا؛ احمد مولایی یگانه؛ مجید سعادتی


6. برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی خانوار شهری و روستایی، رهیافت سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

نجمه نجیب‌زاده؛ عبدالمجید جلائی؛ محسن زاینده‌رودی


7. فهم عرفی‌شدن کاربران در شبکه‌های اجتماعی مجازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

10.22034/jsfc.2021.249032.2149

محمدحسین سیاح طاهری؛ اردشیر انتظاری؛ محمدسعید ذکایی


8. باورهای والدگری در نمونه‌ای از مادران ایرانی: یک مطالعه پدیدارشناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 خرداد 1400

حمیده زارع بیدکی؛ کارینه طهماسیان؛ شهلا پاکدامن؛ نگار داوری اردکانی