دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

برآورد کشش‌ تقاضای محصولات فرهنگی خانوار شهری و روستایی، رهیافت سیستم تقاضای تقریباً ایده‌آل پویا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1400

نجمه نجیب‌زاده؛ عبدالمجید جلائی؛ محسن زاینده‌رودی


تحول در آموزش و پرورش: تحلیل گفتمان کنش‌های سیاستی دوره سازندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1401

10.22034/jsfc.2022.319943.2345

مهدی سپهر؛ سیدحسین سراج‌زاده؛ کرم حبیب‌پور گتابی؛ بیژن زارع


شناسایی و ارزیابی ظرفیت‌های صنایع خلاق رسانه‌ای در پیشرفت تولید ملی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

10.22034/jsfc.2021.261654.2182

مجتبی جعفرزاده؛ روح الله رازینی؛ غلامرضا گودرزی


امکان زندگی معنادار در یک جهان موجبیتی با انبساط فزاینده کیهانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

10.22034/jsfc.2022.346873.2417

محمود مختاری


فهم دیدگاه دختران پیرامون مفهوم شرم: یک پژوهش کیفی پدیدارشناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1401

10.22034/jsfc.2021.278962.2236

لیلا علوی


فراترکیب سطوح فرهنگ سازمانی؛ جُستاری برای فرهنگ شایستگی‌محور دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

10.22034/jsfc.2022.258089.2171

فاطمه اردو