تعداد مقالات: 331

1. حمایت مبنایی ادیان توحیدی از علم مدرن

دوره 8، شماره 32، زمستان 1394، صفحه 7-29

ابراهیم آزادگان


3. عوامل خانوادگی مرتبط با رضایت از زندگیِ دختران نوجوان

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 7-33

آسیه اناری؛ محمدعلی مظاهری؛ کارینه طهماسیان


4. روش‌شناسی تهیه ارزیابی فرهنگی ـ اجتماعی برای طرح‌های اقتصادی

دوره 8، شماره 29، بهار 1394، صفحه 7-35

مرتضی درخشان؛ مهدی طغیانی


5. چیستی، امکان و ملزومات فلسفه تطبیقی

دوره 7، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 7-27

غلامعلی حدادعادل


8. دیرینه‌شناسی طرح «دانشگاه اسلامی» در ایران (قبل از انقلاب اسلامی 1357)

دوره 7، شماره 25، بهار 1393، صفحه 7-40

قاسم زائری؛ حاجیه محمدعلیزاده


9. رابطه دینداری با معناداری زندگی در یک جمعیت دانشجویی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 7-30

سیدحسین سراج‌زاده؛ فرشید رحیمی


12. بررسی نحوه هویت‌یابی دینی بازیگران مؤنث بازی ویدئویی سیمز در تقابل با بازی

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 7-33

حامد حاجی‌حیدری؛ سیدمهدی دبستانی


14. بازنمایی غرب در گفتمان اسلام‌ِ احیاشده

دوره 5، شماره 20، زمستان 1391، صفحه 7-39

حسین کچویان؛ قاسم زائری


15. تناقض‌نمای امتناعِ امر اخلاقی در فنّاوری

دوره 9، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 7-24

رضا علیزاده ممقانی؛ پریسا صادقیه


16. مدلی برای مطالعه «دین‌گریزی» در ایران

دوره 9، شماره 35، پاییز 1395، صفحه 7-30

علی‌رضا شجاعی‌زند


17. کاستی‌های دانش روان‌شناسی در ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 7-26

مسعود آذربایجانی


18. مطالعه تطبیقی تجربه فرهنگی تربیت مدرس در ایران و آلمان

دوره 5، شماره 18-17، تابستان 1391، صفحه 7-25

عظیمه‌سادات خاکباز


19. جنگ نرم از دیدگاه مقام معظم رهبری

دوره 4، شماره 16، زمستان 1390، صفحه 7-32

سیدمسعود جزایری


21. درباره فلسفه فرهنگ

دوره 4، شماره 13-12، بهار 1390، صفحه 7-16

علی‌اکبر رشاد


22. پیچیدگی‌‌های فرهنگ و گونه‌شناسی مطالعات آن در آموزش‌عالی؛ چارچوبی فرانظری و مفهومی

دوره 3، شماره 11-10، پاییز 1389، صفحه 7-40

علی‌نقی امیری؛ حسن زارعی‌‌متین؛ محمدمهدی ذوالفقارزاده


23. اخلاق داوری علمی

دوره 3، شماره 9-8، بهار 1389، صفحه 7-19

احد فرامرزقراملکی


25. نظام مدیریتی فقه و فرآیند سیاست‌گذاری و طرح‌ریزی

دوره 9، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 7-41

عبدالحسین خسروپناه؛ صالحه یزدانی‌فر