شماره جاری: دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 1-232 
4. سنخ‌شناسی گفتمان‌های سینمای دینی پس از انقلاب اسلامی ایران

صفحه 101-145

آرش حسن‌پور؛ وحید قاسمی؛ احسان آقابابایی؛ محمد رضایی؛ علی ربانی


7. عناصر انسان‌شناسی نظام‌سازی فقهی؛ با تأکید برآراء آیت‌الله سیدمحمد باقر صدر

صفحه 195-223

بهنام طالبی طادی؛ حسین‌علی سعدی؛ محمد حسین بیاتی