کلیدواژه‌ها = نظریه داده‌بنیاد
تعداد مقالات: 2
1. کاربست نظریه داده‌بنیاد در طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 131-152

مهدی شاملی حاجی آبادی؛ مهرداد مدهوشی؛ حسنعلی آقاجانی


2. فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد

دوره 11، شماره 44، زمستان 1397، صفحه 147-170

سید محمد سیدکلان؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی‌کیا؛ علی رضایی شریف