کلیدواژه‌ها = نظریه داده‌بنیاد
تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 189-221

10.22034/jsfc.2020.109878

عباس عباسپور؛ محمدمهدی کرامتی تولایی؛ حمید رحیمیان؛ اسفندیار جهانگرد


طراحی نظام پایش اثرات صنایع خلاق ایران

دوره 12، شماره 45، خرداد 1398، صفحه 131-152

10.22034/jsfc.2019.95596

مهدی شاملی حاجی‌آبادی؛ مهرداد مدهوشی؛ حسنعلی آقاجانی


فرهنگ کیفیت در دانشگاه فرهنگیان؛ ارائه مدلی بر پایه نظریه داده‌بنیاد

دوره 11، شماره 44، اسفند 1397، صفحه 147-170

10.22034/jsfc.2019.92147

سید محمد سیدکلان؛ عادل زاهد بابلان؛ مهدی معینی‌کیا؛ علی رضایی شریف