کلیدواژه‌ها = نظریه خودتعیین‌گری
تعداد مقالات: 1
1. فرهنگ مدرسه و ازخودبیگانگی تحصیلی؛ نقش واسطه نیازهای روان‌شناختی اساسی

دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صفحه 99-116

حسن قلاوندی؛ جواد امانی ساری‌بگلو؛ محمدتقی غلامی؛ پروا اکبری سوره