کلیدواژه‌ها = مهندسی اجتماعی
تعداد مقالات: 3
2. علیهِ جامعه‌‌شناسیِ سیاست‌‌گذار

دوره 7، شماره 26، تابستان 1393، صفحه 39-66

محمدرضا طالبان


3. کاوش مفهومی و نظری مهندسی اجتماعی

دوره 3، شماره 11-10، پاییز 1389، صفحه 91-112

نوروز هاشم‌زهی؛ عباس خلجی؛ حجت کاظمی