کلیدواژه‌ها = فرهنگ
معنای مرز در روابط بین فردی برای ایرانیان: پژوهشی با روش تحلیل تناظر

دوره 15، شماره 58، شهریور 1401، صفحه 99-125

مونا چراغی؛ زهرا بی‌غم؛ عباس ذبیح‌زاده؛ محمدرضا نیک فرجام؛ سجاد توسلی


فرهنگ، نهادهای رسمی و توسعه اقتصادی

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 55-80

10.22034/jsfc.2021.141190

زهرا خیری دوست لنگرودی؛ فرشاد مؤمنی؛ امیر خادم علیزاده؛ امراله امینی


عوامل مؤثر بر رونق اقتصاد فرهنگ در ایران

دوره 14، شماره 53، اردیبهشت 1400

زهرا مسعودی‌نیا؛ علی رشیدپور؛ رضا ابراهیم‌زاده


تحلیلی بر توانایی همدلی قومی ـ فرهنگی در کلان‌شهر تهران

دوره 11، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 199-219

10.22034/jsfc.2018.67057

سعید شریفی؛ فاطمه خوشنویسان


تأثیرات فقه بر نظام تربیتی

دوره 9، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 113-131

علیرضا اعرافی


روش کشف الگوی اسلامی مهندسی فرهنگی

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 91-118

عبدالکریم بهجت‌پور


ترابط عقل و دین و تأثیر آن بر فرهنگ اسلامی

دوره 6، شماره 23، آذر 1392، صفحه 29-52

عبدالحسین خسروپناه


دینداری فرهنگی؛ نمود فرهنگ در صور دینداری

دوره 6، شماره 23، آذر 1392، صفحه 53-76

هادی اسماعیلی؛ حسام‌الدین آشنا


درباره فلسفه فرهنگ

دوره 4، شماره 13-12، خرداد 1390، صفحه 7-16

علی‌اکبر رشاد


بررسی فرهنگ سازمانی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان

دوره 4، شماره 13-12، خرداد 1390، صفحه 201-216

حامد مخبردزفولی؛ غلامرضا عباسی


نقش اخلاقی هنر در تعالی فرهنگی

دوره 3، شماره 11-10، آذر 1389، صفحه 163-178

حسن بُلخاری