کلیدواژه‌ها = حکمرانی و سیاستگذاری آموزش عالی
نگاشت نظام مسائل سیاستگذاری تولید علم نافع

دوره 15، شماره 57، خرداد 1401، صفحه 95-136

صالح رشید حاجی خواجه‌لو؛ جمیله علم‌الهدی؛ محمود ابوالقاسمی