کلیدواژه‌ها = فلسفه تکنولوژی
تعداد مقالات: 5
1. تکنولوژی: عقلانیت و نقدپذیری در برابر رویکرد موجه‌گرایانه

دوره 14، شماره 54، تابستان 1400

علیرضا منصوری؛ علی پایا؛ صدیقه قیومی


2. تاریخ‌نگاری عقلانیت نقاد: موردکاوی نهاد‌های علمی و فرهنگی دوره تیموری

دوره 13، شماره 51، پاییز 1399، صفحه 55-79

10.22034/jsfc.2020.100944

فاطمه السادات فیروزی؛ عبدالرسول عمادی؛ علیرضا منصوری


4. شبکه‌های اجتماعی و خلوت انسانی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 63-89

آرش موسوی؛ کیوان الستی


5. نقد انتقال تکنولوژی از منظر فلسفه تکنولوژی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 137-149

علیرضا منجّمی