کلیدواژه‌ها = فرهنگ سازمانی
تعداد مقالات: 6
1. فراتحلیل عوامل مؤثر بر اخلاق سازمانی

دوره 10، شماره 37، بهار 1396، صفحه 187-211

سیداحمد میرمحمدتبار؛ علی‌اکبر مجدی؛ مریم سهرابی


2. وضعیت مدیریت دانش و عوامل مؤثر بر استقرار آن در دانشگاه علوم پزشکی تهران

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 137-159

امین حسینی شاوون؛ علیرضا یوزباشی؛ رؤیا نسل سراجی


3. فرهنگ سازمانی دانشگاه و ازخودبیگانگی تحصیلی دانشجویان: نقش واسطه‌ای اهداف تسلط

دوره 7، شماره 28، زمستان 1393، صفحه 177-194

منصور بیرامی؛ جواد امانی ساری‌بگلو؛ میرمحمود میرنسب؛ مهسا صالح نجفی


4. سنخ‌شناسی مطالعات فرهنگ سازمانی

دوره 4، شماره 15-14، پاییز 1390، صفحه 83-98

عباس خاکپور


5. بررسی فرهنگ سازمانی شورای فرهنگی ـ اجتماعی زنان

دوره 4، شماره 13-12، بهار 1390، صفحه 201-216

حامد مخبردزفولی؛ غلامرضا عباسی


6. رابطه فرهنگ سازمانی و موفقیت در جهاد دانشگاهی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1388، صفحه 75-101

ابوالفضل کزازی؛ سیدحبیب‌اله طباطبائیان؛ حمیدرضا طیبی؛ رضا انصاری