کلیدواژه‌ها = نظریه فشار عمومی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر بزهدیدگی سایبری و سنتی بر رفتارهای انحرافی دانشجویان

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 97-130

اکبر علیوردی‌نیا؛ ناهید ریسمانچی