کلیدواژه‌ها = پیمایش‌های اجتماعی
تعداد مقالات: 1
1. تورش مطلوبیت اجتماعی در پیمایش‌های اجتماعی

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 7-27

محمدرضا طالبان