کلیدواژه‌ها = مؤلفه‌ها و شاخص‌های سیاست فرهنگی
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدلی برای مقایسه تطبیقی سیاست‌های فرهنگی ایران و استرالیا

دوره 12، شماره 45، بهار 1398، صفحه 187-223

فرشاد رحمتی زنجان طلب؛ سید رضا صالحی امیری؛ علی‌اکبر رضایی؛ افسانه زمانی‌مقدم